Alles wat je kunt verbeelden is ook echt mogelijk.

“Gebruik eens je fantasie”. Elk van ons zal deze opmerking wel één of meerdere keren in het leven toegeworpen hebben gekregen.

Eigenlijk is het een opmerking die veel meer omvat dan je op het eerste gezicht zou denken, zo’n uitdrukking die we vaak gebruiken zonder écht naar onze eigen woordkeus te luisteren of de diepere betekenis van te voelen.

Sta eens stil bij het volgende:
Elke uitvinding in de geschiedenis van de mensheid, is het product van iemands fantasie ofwel scheppende gedachtenkracht.

Ooit, zat er iemand op een steen, had het koud, en vroeg zich af hoe het zou zijn om vuur te gebruiken om je eten mee te koken en jezelf warm te houden. En zo werd het maken van vuur ontdekt.

Ooit vroeg iemand zich op een op een zeker moment in de evolutie af, hoe het leven makkelijker gemaakt kon worden door een blad in plaats van een spade te gebruiken om aarde mee om te spitten. Aldus werd de ploeg uitgevonden.

Ooit vroeg iemand zich op zeker moment af wat er zou gebeuren wanneer water werd omgevormd tot stoom en gebruikt zou worden om een machine in beweging te brengen. Aldus werd de stoommachine uitgevonden.
En dan zijn er nog de schilders, auteurs, beeldhouwers en andere artiesten, die zich afvroegen wat er zou gebeuren wanneer ze die kleuren of deze verhaallijn of dathulpmiddel zouden gebruiken om vorm te geven aan hun werk.

We nemen veel als vanzelfsprekend aan in het dagelijks leven en worden vaak afgeleid door wat er niet goed gaat.
Maar hoe zit het met alles wat WEL lukt?; De dingen die de mensheid gecreëerd heeft door het gebruik van scheppende gedachtenkracht.

Het kan een heilzame, zelf-prijzende ervaring zijn te kijken welke oplossingen je hebt ‘verzonnen’ in bepaalde (moeilijke) situaties. Observerend, zonder zelf-veroordeling (en zonder je af te vragen hoe je omgeving denkt over de wijze waarop je het hebt aangepakt). Een moment de tijd nemend om je af te vragen hoe je iets tot stand hebt gebracht, welke ideeën er aan je oplossingen ten grondslag hebben gelegen.

8 van GavenWe zijn geneigd ons mee te laten voeren op het ritme van het dagelijks leven; te winkelen waar we dat gewend zijn te doen, de maaltijden te maken waarvan we de bereiding kennen, de antwoorden te aan te hangen die we al kennen, de routes te nemen van A naar B die we altijd nemen.
Maar wat nou, wanneer we voor de verandering eens een andere route nemen die over een landweggetje gaat in plaats van de snelweg.

Hoe lang is het geleden dat je een konijn hebt weg zit hoppen? Wanneer las je voor het laatst een roman die je niet meer weg kon leggen? Wanneer heb je voor het laatst in een dagboek geschreven of zelfs maar een simpele gedachte aan het papier toevertrouwd?

Je zal ontdekken dat de nu volgende concepten, veel invloed kunnen hebben op het creëren van een verbeeldingskracht:

- Het creëren van diversiteit: eens een ander pad bewandelen om ergens te komen.
– Positief denken. Is het glas half vol of half leeg; of zoals ik laatst hoorde: is het hervulbaar?
– Ziels eerlijkheid. Kan ik mezelf hierover in de ogen kijken en heb ik gedaan wat ik kon?
– Oprechte intentie. Welk belang dien ik hier? Draait het om geld of dogma? of om zelf verwerkelijking?

Met deze eindnoot wens ik een ieder een zomer seizoen vol van verbeeldingskracht.

In de volgende 7 blogs en hun introductie, vertel ik in de cursus ‘Oude Wijsheid en Persoonlijke Groei” meer over de esoterische  elementen die de het  Nan Yar Wie Ben Ik bij uitstek geschikt maken om met jezelf in dialoog te gaan over de Uitdagingen, Inizchten, gaven en Hulpbronnen die het leven je te bieden heeft.

Reageren kan op de blog paginas of individueel per e-mail. Ik geef dan een persoonlijke reaktie op je vraag of opmerking.

 Trek je eigen Nan Yar- Wie Ben Ik kaart .

Klik op de 8 van Gaven voor meer informatie over de kaart.