Koningin van Uitdagingen

Het ‘regent’ Uitdagingen in deze serie van de 12 heilige nachten. Dit komt heel treffend overeen met overtuigingen van onze verre voorouders ten aanzien  van de 12 dagen die de 354 dagen van het maanjaar en  zie 365 dagen van het zonnejaar van elkaar verschillen.

Uitdagingen gaan namelijk zonder uitzondering over geestelijke transformatie; de bewustwording van het Hoger Ik, het Ware Zelf, waar het tijdens de levensreis uiteindelijk helemaal om gaat en waar de inzichten uit voort komen – de persoonlijke groei voortkomend uit de uitdagingen – waar het aardse ego vervolgens de levensreis mee maakt.
Voor leercurves veroorzaakt door de Uitdagingen gaat men diep van binnen bij zichzelf te rade.

De koningin staat voor de dragende Yin energie die de uitdaging faciliteert.

Deze uitdaging kan alleen de mens zelf ten uitvoer brengen. Een mens kan een ander mens vertellen wat er van iemand verwacht wordt; maar vanuit eigenheid een voorbeeld stellen kan alleen door de mens zelf worden geïnitieerd. Uiteindelijk zorgen alle goede voorbeelden tezamen voor een positieve draai aan de ontwikkeling van de samenleving.

Vragen die hier gesteld kunnen worden zijn:

  • Welke voorbeelden kwamen in het afgelopen jaar op mijn pad die mij inspireerden?
  • Welke voorbeelden heb ik zelf geïnitieerd waarmee een bijdrage werd geleverd aan het grotere geheel?

.

 Klik voor verdere uitleg over de Koningin van Uitdagingen op de kaart

Hoe je de Nan Yar Wie Ben Ik kaarten gebruikt voor het verwerven van zelfinzicht staat beschreven in:

 Het 12 heilige nachten ritueel

de maan

© afbeelding Juliette Dreyer