Van Life Make over Reisboek naar Spiegels van de Ziel

Het heeft even geduurd maar de handleiding bij de Nan Yar – Wie Ben Ik kaarten is af en gaat binnenkort debuteren in de Nan Yar-Wie Ben Ik Pelgrimcirkels voor het verwerven van zelf inzicht via de Tarot.

Wat ooit begon als ‘Life Make Over’ heeft zich omgevormd tot een overzicht van 10 vormen van bewustwording.

Het resultaat: ‘Spiegels van de Ziel’ is een handreiking geworden waarmee ieder voor zich, op geheel eigen wijze vanuit imaginatie, intuïtie en inspiratie vorm geeft aan diens unieke levensreis.

10 vormen van bewustwording voorafgegaan door een hoofdstuk 0

De beschreven 10 vormen van bewustwording zijn gebaseerd op een interpretatie vanuit de numerologie zoals ik die geleerd heb van psychiater Cees van der Kroef. De aldus ontstane 10 hoofdstukken (voorafgegaan door een Hoofdstuk 0) weerspiegelen de universele esoterische kennis die achter het Grote en Kleine geheim van de Tarot schuilgaat in relatie tot de uniciteit van ieders persoonlijke groei,.

Ieder mens is uniek en kent zichzelf als geen ander.

  • Het getal 1 in hoofdstuk 1 van Spiegels van de Ziel weerspiegelt  het  unieke Potentieel dat ieder mens in zich draagt, ongeacht of en hoe dat wordt benut.
  • Hoofdstuk 2 gaat over Diversiteit en Vrijheid van Keus waarvoor ieder mens onder alle omstandigheden mag en kan kiezen.
  • Bij het getal 3, lees je over de drie-ledigheid van de mens in Lichaam, Ziel en Geest en het aan al deze hoedanigheden verbonden Creatief Vermogen dat in samenhang en verbinding met al wat leeft een weg vindt;  basiskwaliteiten van ieder uniek mens die iedereen heeft, niemand uitgezonderd.
  • De 4 staat voor Balans. Net zoals het Fysieke Lichaam (het Instrument) geheel zelfstandig onder alle omstandigheden streeft naar homeostase – de toestand waarin alle lichaamsfuncties zo optimaal mogelijk met elkaar samen werken – doen Ziel (de Muzikant) en Geest(de Dirigent) dat als vanzelf ook. Hoe ervaar je deze balans en welke vragen brengen je bij een antwoord?
  • Hoofdstuk 5 beschrijft de mens in de ontmoeting met zichzelf, de zoektocht van én naar de Ziel, de Kern van wie de mens ten diepste is met diens unieke missie, een bestemming die nogal eens vergeten wordt temidden van de materiële verblinding binnen de samenleving.
  • De 6 gaat geheel en al over Communicatie en hoe de mens tot zichzelf en de ander in relatie staat, zowel in de Microkosmos van het aardeleven als de Macrokosmos waar ieder mens uit voort komt en weer in wordt opgenomen.
  • Het getal 7 als slot in deze rij is het getal van ‘Wat Is’ ; het Vertrouwen dat al wat is Voldoende is.

De getallen 8.9 en 10 – respectievelijk Rembrandt, Mozart en Spinoza, zoals ze door Cees van der Kroef werden genoemd – staan symbool voor de toegevoegde waarden, datgene wat een mens in diens uniciteit voortbrengt in de levensreis en daarmee toevoegt aan het grotere geheel.

Al deze getallen komen uitgebreid aan bod in de Pelgrim cirkels waarin ieder voor zich en in verbinding met elkaar, in groepen met maximaal 12 deelnemers, de geheimen ontrafelt die voor ieder mens  weerspiegeld worden in de Archetypen, Kleuren, Getallen en Hofkaarten van de Tarot; ieders unieke microkosmos in de universele macrokosmos.

De Nulkaart waar het allemaal mee begint.

De Verteller

Waar het allemaal mee begint, is de Nul-kaart, de Verteller van de levensreis die in handelingen en manieren van interpreteren en uitvoeren een eigen uniek Karma ontwikkelt; ‘de mens die is’  (Nan Yar) en zichzelf  gespiegeld ziet in de overige 3 x 7 rijen kaarten van het Grote Geheim, de 21 Archetypen van Lichaam, Ziel en Geest, en de 4 x 14 kaarten van het Kleine Geheim,  de Uitdagingen, Inzichten, Gaven en Hulpbronnen van de dagelijkse levensreis.

Wat je ziet is wat je krijgt. Hoe je over jezelf denkt is wat je wordt. Je oordeel over een ander, reflecteert wie jij bent.

Wandelend langs alle kaarten, geeft elke kaart precies datgene terug waar de Verteller zelf  vanuit gaat. Des te eerlijker, onbevooroordeeld en gespeend van vooringenomen overtuigingen en culturele conditionering de Verteller daarin is, des de helderder krijgen de Ziel de schakel tussen Lichaam en Geest, tussen Micro- en Macro kosmos, de kans de levensreismissie ten uitvoer te brengen.

De Ziel is de boodschapper, de unieke persoonlijke Hermés tussen Micro- en Macrokosmos

Introductie workshops met simpele speelkaarten.

Om thuis te raken in hoe de Nan Yar – Wie Ben Ik kaarten een handreiking zijn in de vormgeving van je levensreis, geef ik met een simpel setje speelkaarten – waar het Kleine Geheim van de Tarot, de 4 kleuren van het dagelijks leven uit voortgekomen zijn –  introductie sessies o.a. op locatie in Scheveningen, op Zoom, of op uitnodiging op een locatie naar keus.

Voor een zoom presentatie heb je alleen thuis een simpel setje van 52 kaarten nodig, ik stuur je de handleiding vooraf per mail. Op locatie krijg je een kaartsetje en handleiding.

Alvast aan de slag?

Je hebt vast wel een gewoon kaartspelletje thuis. De “Nan Yar’ toepassing daarvan is terug te lezen in de blog:

introductie zelfinzicht met simpele speelkaarten

Meer weten?

Stuur een mailtje via het contactformulier. Ik geef, vakanties en weekenden uitgezonderd, doorgaans binnen 24 uur antwoord en ontmoet je graag in een individueel consult of één van de Pelgrimcirkels.

Ingrid Schippers
Den Haag, 13 Januari 2024