Elke Nan Yar – Wie Ben Ik kaart spiegelt alleen datgene wat je er zelf in ziet

5 van Gaven

Welke overtuiging is op jou van toepassing ?  

  • Onzichtbare machten en krachten van buitenaf bepalen welke kaart mij toevalt en heeft mij met de betekenis ervan iets te vertellen.
  • De symboliek van elke kaart die ik trek weerspiegeld wat ik er zelf van maak

In beide antwoorden zit een kern van waarheid. ‘Het Lot’ bepaald welke kaart je trekt en elk kaart draagt met Kleur, Getal, Hofkaart of Archetype een eigen symboliek. Welke symboliek jou ten deel valt is het oncontroleerbare deel van het ritueel van een kaart trekken.
De interpretatie die je aan de symboliek geeft echter, is geheel en al aan jou zelf. Wanneer ik mezelf in een gewone spiegel bekijk, bepaalt hoe ik over mezelf denk immers ook wat ik zie?

In de jaren dat ik nog lerende was om kaarten te interpreteren stelde ik regelmatig de vraag aan mijn leraar hoe het nou toch mogelijk was dat ik precies altijd die kaart leek te trekken die van toepassing was op een bestaande of vraag die ik gesteld had.

Het vaste antwoord wat ik steevast kreeg was dat welke kaart ik ook trek , het antwoord altijd uit mijn binnenwereld komt  die de interpretatie eraan geeft.

Het kan dus zijn dat mijn binnenwereld bij het herkennen van bepaalde symboliek van in een kaart gaat protesteren. Zoals bijvoorbeeld bij kaart 5 van Gaven; ‘beproevingen’ . Diep van binnen misschien wel weet dat ik nog bepaalde zaken voor mezelf uit te zoeken heb, maar die liever voor me uit schuif.  Toch zijn het juist de draken op je  pad , die dingen in het leven waar je je aan schuurt, die je aan het denken zetten en uiteindelijk nieuwe deuren voor je openen; een prachtig thema voor de 12 heilige nachten.

Welke beproevingen passeerden het afgelopen jaar de revue. En hoe ben je er mee omgegaan? Zitten daar dingen bij die je anders zou willen volgend jaar?

 Klik voor verdere uitleg over de 5 van beproevingen op de kaart

Hoe je de Nan Yar Wie Ben Ik kaarten gebruikt voor het verwerven van zelfinzicht staat beschreven in:

 Het 12 heilige nachten ritueel

de maan

© afbeelding Juliette Dreyer