Koning van Gaven

Hoe heb je je in het afgelopen jaar verbonden met de mensen om je heen, variërend van de mensen die bij toeval je pad kruisen tot de medemens die je het meest na staat…

In de Nan Yar Wie ben Ik interpretatie staat de Koning voor de yang energie; de uitvoerende kracht; het manifesteren van processen en gebeurtenissen
De kleur Gaven staan symbool voor de zielsmissie, de persoonlijke heilige graal waar ieder mens op geheel eigen unieke wijze invulling aan geeft.
Samengevoegd symboliseert de Koning van Gaven in de Nan Yar Wie Ben Ik interpretatie het vermogen zich te verbinden met datgene wat zich in de levensreis aandient en er iets mee te doen.

Hoe ervaar jij verbondenheid in relatie tot de mensen en gebeurtenissen om je heen, de doelen die je nastreeft en de verwachtingen die aan je gesteld worden?
En misschien wel de allerbelangrijkste vraag van allemaal, hoe sta je in verbinding met jezelf?
Hoe zie je dat voor je voor de toekomst? 

 

Klik voor verdere uitleg over de Koning van Gaven op de kaart

 

Hoe je de Nan Yar Wie Ben Ik kaarten gebruikt voor het verwerven van zelfinzicht staat beschreven in:

 Het 12 heilige nachten ritueel

de maan