Ik kom op aarde en ontmoet mijzelf.

De cursus, ‘Oude Wijsheid en Persoonlijke Groei’ , die in 7 modules volgend op deze inleiding  op de energycounseling.nl  blogpagina te lezen is,  laat zien hoe oude bronnen van wijsheid voor jezelf door jezelf  toegepast kunnen worden als leidraad om  meer ‘rendement’ uit jezelf en je leven te halen.

3 van UitdagingenIn wezen heeft iedereen al lang in huis wat nodig is voor het levenspad. Elk mens komt op aarde met requisieten die zo uniek zijn als de eigen vingerafdruk en unieke mogelijkheden met zich meebrengen.
In haar huidige fase van ontwikkeling, wordt de mensheid meer dan ooit beïnvloed en afgeleid door materialisatie, verslavingen, technieken en systemen, die ten koste gaan van die unieke kwaliteiten van de individuele mens.
Met een paar televisie beelden weerspiegelen de nieuwsberichten een complexe situatie in de wereld, slechts gezien door de lens van één verslaggevers-team;
en via korte reclames en Hollywood films krijgen we beelden aangeboden die veelal gebaseerd zijn op commerciële normen en waarden.
Vergeleken met de oneindige diversiteit aan beelden (imaginaties) die de mens zou kúnnen ontvangen, vertegenwoordigt de informatie die we dagelijks op grote schaal zien, slechts een fractie van de werkelijkheid.
De mobiele (twitter, app) communicatie heeft het effect van deze verarming nog eens vergroot en de oriëntatie van de mens beperkt tot een benauwd spectrum, waar evenwel een groot deel van de beschikbare ruimte en tijd mee wordt gevuld.

2 van Inzichten
Gelukkig creëert een ontwikkeling ook altijd een tegen-ontwikkeling en bestaat naast de stroom van  informatie van buitenaf, ook een groeiende behoefte naar antwoorden op innerlijke vraagstukken.
De individuele mens is op zoek naar manieren om het anders te doen. We worden ons meer bewust van onze vrijheid van keus, de dingen die belangrijk voor ons zijn en het feit dat we met ons gedrag zelf invloed hebben op de uitkomst van vraagstukken.
Oude technieken zoals Yoga, Qi Gong en Tai Chi krijgen, letterlijke en figuurlijk, weer meer voet aan de grond. Voedingsgewoonten worden onder de loep genomen en op medisch gebied zijn we met energetische geneeskunde op her-ontdekkingsreis naar aangeboren technieken die iedereen in staat stelt zelf aan zijn of haar gezondheid te werken.
Gecombineerd, geven deze Lichaamstaal van Levenskracht , (de gebarentaal van de menselijke energiesytemen),  en  de basisvraag ‘Wie Ben Ik’, de mens de gelegenheid met zichzelf op reis te gaan door het leven, een eigen pad te bewandelen en richting te geven aan zichzelf.

0. De VertellerDe Nul-kaart uit de op oude wijsheid van de Tarot gebaseerde methode Nan Yar- Wie Ben Ik,  De Verteller, (links afgebeeld) is zo’n mens die zonder vooringenomen conditionering of overtuigingen door de wereld stapt, knapzak op de schouder.

Stel je eens voor wat jij zou doen, wanneer je ongebonden, zonder verwachtingen van buitenaf en met uitschakeling van financiële of andere maatschappelijke verplichtingen door de wereld kon lopen.
In wezen is het de missie van elk mens dat ter wereld komt, zich zelf in de loop van het leven dusdanig te ontwikkelen  door middel van eigen Inzichten, Gaven en Hulpbronnen, dat deze zelfstandig ingezet kunnen worden om de eveneens unieke Uitdagingen, die onvermijdelijk op ieders pad komen, zo goed mogelijk te pareren.
Daarin ben je alleen, in de zin dat geen mens kan denken, voelen of willen wat jij denkt of voelt of wil in het leven. Tegelijkertijd, ben je deel van een groep waarin elk mens als De Verteller van het eigen leven, met eenzelfde reis bezig is. Dat geeft ieder voor zich Vrijheid van Keus, ongeacht de omstandigheden van buitenaf. Tegelijkertijd zijn we ook allemaal met elkaar verbonden en dienen als spiegel voor elkaar, voor hoe het niet moet of hoe het juist wél moet.

IX. Meditatie

We komen allemaal op aarde met een eigen draaiboek en hoe beter je jezelf kent, des te beter je de keuzes kan maken die zowel jezelf als het grotere geheel dienen.  Daarbij ben je vaak sterker dan je denkt en heb je veel meer in te brengen dan je vaak verwacht.
Wat jij denkt en voelt, en hoe jij handelt is uniek, voor wie jij bent en past als een handschoen om jouw leven. De talenten die je hebt, passen volledig bij jou. De kunst is ze naar juiste waarde in te schatten en de kans te geven om te groeien.

De Kluizenaar, (rechts afgebeeld)kaart nummer VIIII  van de troefkaarten, uit de laag van de Ziels ontwikkeling*, (* Module 3: De 3 realiteiten en hun Poortwachters) is de kaart die tijdens de reis van de mens op aarde het Archetype verbeeld van het Ik. die op zoek gaat naar het Ik-bewustzijn.

In de komende 7 modules wordt uiteengezet welke elementen meespelen in de Nan Yar – Wie Ben Ik zoektocht en hoe deze is toegespitst op wat de mens zelf met zijn of haar eigen levenloop kan bereiken in persoonlijke groei.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

1 van Uitdagingen

Module 1: Aarde, Adem, Aanwezigheid,
de drie start- ‘benodigdheden’ van elk pad.

Module 2: De Verteller in De Wereld. Hier wordt de inter – afhankelijke relatie beschreven, tussen de  De Verteller en diens aanwezigheid in De Wereld. De mens leert in relatie tot de ander.

Module 3: ‘De 3 Realiteiten en hun Poortwachters’   3 lagen van 7 Troefkaarten (de kaarten genummerd I tot XXI) geven de verschillende hoedanigheden van het bestaan weer. In de Nul-kaart, De Verteller, het Ik van de mens, verenigen deze 3 realiteiten zich tijdens de reis op aarde; Lichaam, Ziel en Geest. Tesamen worden deze realiteiten weerspiegeld in de 22 Troefkaarten.

Module 4: ‘De 4 kleuren: Uitdagingen, Inzichten,Gaven en Hulpbronnen’, behandelt de overige 56 van de 78 kaarten, die in 4 groepen van 14 kaarten met een nummer van 1 tot 10 en als Page, Ridder, Koningin  of Koning, elk een specifieke betekenis hebben in combinatie met de groep of ‘kleur’ waar ze deel van uitmaken. Ook deze facetten komt De Verteller tegen tijdens de reis door het leven.

7 van Inzichten

Module 5: Het Getal en De Mens,  gaat nader in op de betekenis van getallen, die zowel in de interpretatie van de 22 troefkaarten  als in de 56 nummer en hofkaarten een belangrijke rol spelen.

Module 6: Communiceren met je Binnenwereld laat zien hoe het onderbewustzijn (en dus niet het geconditioneerde denken) zich aan de archetypen, kleuren, nummers en hofkaarten spiegelt, om zich vervolgens via het denken en gevoelsleven aan de rechtmatige eigenaar te openbaren.

Module 7: ‘Wie Ben Ik in het Dagelijks leven’ laat zien hoe de Tarot in de methode Nan Yar – Wie Ben Ik, werkzaam is als middel tot persoonlijke groei, met het eigen Ik als gids, en geeft een beknopt overzicht hoe de ontwikkeling van de mens zich door de eeuwen heen heeft gemanifesteerd.

 

Volgende module: 1: Aarde,Adem,Aanwezigheid.