De Tarot is feitelijk het aloude kaartspel, Schoppen, Klaver, Harten, Ruiten, Joker (in de Tarot respectievelijk Zwaarden, Staven, Kelken , Munten en ‘ De Dwaas’) met 21 toegevoegde ‘troef’ kaarten genummerd van 1 tot 21. (I-XXI)

In de methode Nan Yar -Wie Ben Ik, zijn de kleuren op basis van de symboliek die ze hebben in de oorspronkelijke Tarot, vertaald naar:

  • Uitdagingen  (Zwaarden), Deze kaarten betreffen de ontwikkeling van het Ik.
  • Inzichten (Staven), Hierbij ligt de nadruk op persoonlijke groei in dit leven.
  • Gaven (Kelken), adresseren de unieke talenten en gaven waarmee elk mens geboren wordt. (niemand is daarin gelijk)
  • Hulpbronnen (Munten) de aardse hulpmiddelen toegankelijk voor elk mens.

Aan het eind van de Middeleeuwen werd de Tarot door esoterische bronnen (vermoedelijk de Rozenkruizers) in de wereld gezet als middel tot persoonlijke groei.
Daar de heersende Kerk en Staat echter weinig tot geen zelfontwikkeling toelieten, werden de troefkaarten vermomd tot karikaturen. Een treffend voorbeeld daarvan is troefkaart nummer ll de Pausin.
II. De PausinWelke officiële instantie in de Middeleeuwen, zou een vrouwelijke paus ooit (h)erkennen als de Sophia-figuur, de bron der wijsheid?

In het algemeen was de behoefte tot persoonlijke groei als zodanig in de Middeleeuwen bij het grote publiek nog niet in het bewustzijn aanwezig. Men was er aan gewend door Koning en Kerk geregeerd te worden.
De Tarot werd daarom in eerste instantie meer gebruikt als kaartspel,  dan als medium waaraan men zijn eigen inspiraties en mogelijkheden kon onttrekken.

Alhoewel we nog steeds in een wereld leven waar zelfstandige afbakening van grenzen en persoonlijke overtuiging met lede ogen wordt toegezien door hen die de touwtjes in handen hebben, leven we tegelijkertijd ook in een periode binnen de menselijke evolutie, waarin we ons steeds meer bewust worden van onze eigen unieke rol in het geheel en wat we daarmee voor onszelf en vervolgens voor anderen kunnen betekenen.
De Nan Yar – Wie Ben Ik Tarot spiegelt hierin wat je diep van binnen eigenlijk al over jezelf en je onderscheidings vermogen ten aanzien van de buitenwereld weet.

 

Aarde, Adem, Aanwezigheid.

De methode Nan Yar -Wie Ben Ik is één van de honderden varianten die er sinds het opduiken van de Marseille kaarten, de eerst bekende uitvoering, zijn gemaakt, met dit verschil dat in de ‘Nan Yar’ versie de nadruk ligt op de persoonlijk gebruik voor het spiegelen van de binnenwereld, en minder om er, door derden, de toekomst me te laten voorspellen. Wat die toekomst te bieden heeft, hangt uiteindelijk toch af hoe men die zelf interpreteert en als gevolg daarvan tot stand laat komen.
Wie kan dat beter bepalen en inschatten dan De Verteller zelf?

Het begrip “Nan Yar’, staat voor: ‘Wie Ben Ik’en komt uit het oude Tamil, een taal die al voor het Sanskriet op de wereld ontstond.
‘Wie Ben Ik, is wellicht de eerste vraag die de mens zichzelf stelt,  zich bewust wordend van zijn of haar aanwezigheid op aarde, en zich afvragend wat de realiteit van het leven is en welke rol men daar zelf in speelt.

We kunnen ons in onze levens-keuzes laten leiden door de buitenwereld met haar reclames en propaganda. Vraag is echter of de stellingen en beloftes die daarin gedaan worden wel overeen komen met wat ze pretenderen of uiteindelijk beloven. Vraag is ook, of de berichtgeving van de buitenwereld gericht is op jouw welzijn of het welzijn van de berichtgevers. Het is daarom belangrijk je eigen plek op aarde te creëren, waar je aan je eigen Uitdagingen tegemoet komt; je eigen Inzichten verzamelt, je eigen Gaven toepast, met de Hulpbronnen die bij je passen.

1 van Hulpbronnen
1 van Hulpbronnen. Het lichaam speelt in het bewandelen van je eigen pad een cruciale en ook sturende rol.

Vandaar dat het als nummer 1 van Hulpbronnen in de methode Nan Yar beschreven staat.
We kunnen het lichaam verdoven of juist laten ontwaken. Het lichaam heeft ons ook heel veel te vertellen. Zo geeft ‘adem’, het eerste wat we doen wanneer we op aarde komen, aan hoe het qua inspanning en emotioneel gezien gaat en geeft het lichaam via pijn, ziekte of juist een intens geluksgevoel aan, hoe het met het Ik gesteld is.

Een paar keer per dag ‘op bezoek gaan bij je eigen adem’ om te observeren hoe het zich beweegt, is een uitstekende gids om aan te geven hoe je in het leven staat.
Een drietal keren gewoon rustig en diep ademhalen, waarbij je uitademing iets langer laat zijn dan de inademing,  geeft je het kadotje van een verruimde en bewuste aanwezigheid.

1 van Gaven1 van Gaven. Wanneer we kijken naar vervulling in het leven, komen we uit bij de belofte die het inhoudt gecombineerd met de gaven en talenten waarmee we geboren worden en naar keuze kunnen ontwikkelen.
Alles bestaat, voor we ermee beginnen, uit een belofte. Sommige beloftes laten we ook liggen, we mogen kiezen, uit wat ons het beste ligt of in een gegeven situatie het beste uitkomt.
Ook hierin geldt dat de buitenwereld ons vaak laat doen ‘wat er van ons verwacht wordt’ of wat we ‘van nature’ gewend zijn te doen, maar vraag is wiens natuur het hier betreft, die van jezelf of van een programmering vanuit de buitenwereld.
In je aanwezigheid op aarde is het daarom van belang zo nu en dan eens een ‘reality check’ te doen en te bekijken of datgene wat je denkt, ook overeenkomt met datgene wat je voelt en of het de culturele programmering is die je volgt, of je hart.

 

1 van Inzichten1 van Inzichten. Net als de eerste kaart van de eerste laag van de eerste 7 genummerde ‘troef’kaarten van de Tarot, (I-VII) de Illusionist, (het archetype afgebeeld aan de kop van dit artikel,) gaat de 1 van Inzichten over het fenomeen de mechanismen te leren doorzien die ons bepaalde dingen willen doen geloven.
Ga voor jezelf eens na hoeveel dingen je doet in je leven ‘omdat het zo hoort’ of omdat het je zo geleerd is. Stap eens buiten je comfortzone en probeer eens iets heel anders, verras jezelf met wat je allemaal nog meer kan.
Maak je hoofd ‘leeg’ en stel je voor wat je in een bepaalde situatie zou doen wanneer de buitenwereld, ouders, partners, leraren, het hebben van geld of het behouden van bezittingen er niets mee te maken zouden hebben. Dit kan enorm verhelderend werken. Later kan je de inspiraties die hieruit voortkomen inbouwen in je aardse bestaan.

 

1 van Uitdagingen1 van Uitdagingen.
Wanneer we kijken naar de esoterische betekenis van het getal 1, komen we uit bij potentieel.
De eerste stap, het eerste woord, het eerste gebaar, de eerste dag, de 1 is het begin van alles wat nog volgen gaat. De 1, laat zich niet van de wijs brengen door welk ander getal dan ook.
Alle andere getallen vermenigvuldigd met 1, veranderen niets aan het getal 1, de 1 blijft zichzelf.
Aan de andere kant vernieuwt het getal 1 zichzelf altijd.
Elk begin is nieuw, net zoals elke beginnende dag een andere dag zal brengen dan de dag daarvoor, en elk begin altijd een nieuw begin is. Het hangt geheel en al van jezelf af wat je met dat nieuwe begin doet. De kunst is je hierin niet af te laten leiden door wat zich om je heen afspeelt en je te realiseren dat je eerst zelf moet ademen voordat je een ander ter wille kan zijn. (zie hierover ook troef kaart VI “De Geliefden” die o.a. handelt over deze ‘Wet van de Zuurstofmaskers’).

 

 

 

 

Volgende module : De Verteller en De Wereld.

XXI. De Wereld 0. De Verteller