De hele wereld is een schouwtoneel
En alle mannen en vrouwen slechts spelers
Ze komen op, ze gaan weer weg
Eén en dezelfde mens speelt vele rollen
Doorheen de zeven fasen van zijn leven

William Shakespeare

Voor een mensenleven zijn 2 dingen nodig:

  • Een Wereld om op te leven
  • Een Verteller om het verhaal te doen.

Voor het ervaren van het leven zijn van alles ook 2 dingen nodig, 2 uitersten waarbinnen het leven zich kan ontwikkelen; waarbinnen De Verteller de vrijheid van keus heeft om datgene te doen wat het beste past bij zijn of haar unieke zelf.

Alle kaarten van de Tarot, en daarmee ook van de methode Nan Yar – Wie Ben Ik, zijn net zo uniek als de mens, die weer net zo uniek is als zijn of haar vingerafdruk.

nanyarkleuren2De Nummerkaarten; de 1 tot 10 van Uitdagingen, Inzichten, Gaven  en  Hulpbronnen, hebben elk in combinatie met kenmerken van de groep waartoe ze behoren, een geheel eigen natuur, die ook nog eens door elke kaartlezer anders geinterpreteerd wordt.

De combinatie van numerologie met de elementen en karakteristieken die in de 4 kleuren verbeeld worden, in samenhang met de insteek vanuit elk uniek mens,  geeft een oneindig aantal combinatie mogelijkheden. Het gaat er daarbij meer om welk verhaal jij , als verteller van je eigen leven, in de kaarten ziet, dan om wat ze je te vertellen hebben.

Koningin van Inzichten

De Hofkaarten, Page, Ridder, Koningin en Koning van elke kleur, gaan nog een stapje verder. Niet alleen houden zij een spiegel voor aan de reiziger en wat deze tegen komt op aarde; ook de reis van de ziel wordt hierin geschouwd.  Op de Energycounseling website wordt dit als volgt omschreven:

De Hofkaarten (Page, Ridder, Koningin en Koning) van elke kleur hebben geen getal maar een invloedssfeer die werkzaam is in het zielenleven.

Elk mens draagt alle hofkaarten in zich. Zoals de mensheid zich in loop der evolutie ontwikkelt, nieuwe uitdagingen overwint, inzichten verwerft en uiteindelijk de kans krijgt om de kwaliteit van het menszijn te verbeteren met aanwezige hulpbronnen, zo ‘verbetert’ ook elk individu zich in de loop van een mensenleven. In de loop van ons leven vergaren we inzichten die dieper gaan dan het aanleren van basisvaardigheden. Deze inzichten ontwikkelen zich op zielsniveau en voegen daarmee iets toe aan het ‘gewone’ menszijn.

Deze tekst vindt je terug onder het kopje ‘hofkaarten’ van de Nan Yar ‘alle kaarten’ pagina.
Je kunt daar ook op elke kaart afzonderlijk klikken om de individuele karakteristieken ervan te lezen. Tesamen vormen de Nummer- en Hofkaarten van de Uitdagingen, Inzichten, Gaven en Hulpbronnen, de zogenoemde ‘Minor Arcana’, wat vertaald kan worden als  ‘klein geheim.’

De Troefkaarten, de Major Arcana, ‘het grote geheim’ omvat de kaarten, genummerd van I (De Illusionist) tot XXI (De Wereld) In de volgende module, ‘De 3 Realiteiten en hun Poortwachters’ zal nader worden ingegaan op het wezen van deze kaarten.

Hier maken we allereerst kennis met de Troefkaart met nummer 0, de kaart die aan alle andere Troef kaarten vooraf gaat.
In de Nan Yar – Wie Ben Ik Tarot gaat het hier om De Verteller, In de Marseille Tarot is de nulkaart bekend als ‘De Dwaas’.

0. De Verteller

De Nulkaart is volkomen transparant en kan net als de Joker in het gewone kaartspel, de kleur, het nummer  en Archetype van elke kaart aannemen. Toch blijft de Nul ook te allen tijde zichzelf. Met welk getal de Nul ook vermenigvuldigt, je komt altijd weer uit op nul.

Om dat te kunnen bereiken, onttrekt De Verteller zich van alle oordeel en laat alle getallen, kleuren, hof- en troefkaarten in hun eigen waarde. Het enige wat De Verteller doet is observeren en spiegelen. Daarin herkent men zichzelf in wat er via de kaarten onthuld wordt.

De Verteller is daarin een vrij mens, met vrijheid van keus, niet gebonden aan geslacht, cultuur, leeftijd, vooroordeel of (belemmerende) overtuigingen. Alle andere 77 kaarten van de Tarot, kunnen zich spiegelen aan De Verteller zonder dat deze iets aan hun essentie veranderd. De Verteller wordt tijdelijk de Nummer, Hof- of Troefkaart om vervolgens weer terug te keren naar zichzelf, verrijkt met nieuwe inzichten.

 

 

De Verteller en de laatste Troefkaart, nummer XXI, De (allesomvattende) Wereld,XXI. De Wereld zijn in dit proces onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Verteller heeft De Wereld nodig om het leven in af te laten spelen en De Wereld zonder De Verteller heeft geen verhaal.

Al voelt De Verteller (lees: De Mens) zich soms alleen op de wereld; het is op die plek waarin men alles van zichzelf kan terugzien in de spiegel van het bestaan, gespiegeld door de medemens en de culturen waar De Verteller in geboren wordt en mee te maken krijgt. De Verteller heeft De Wereld nodig, om zoals Shakespeare het al zei, te dienen als toneel waarop vanuit de Tarot bezien, een drievoudige reis  de tijd en ruimte krijgt om zichtbaar te worden. Deze drievoudige reis bestaat uit:

  • De Reis in het Lichaam.
  • De Reis van de Ziel
  • De Reis van de Geest.

Als zodanig kan kaart nummer XXI, De Wereld, ook gezien worden als het Universum, Het Al, waarin het bestaan van de mens op aarde, én diens zielereis én diens spirituele leven tesamen komen.

 

Volgende week: De 3 Realiteiten en hun Poortwachters

 

I. De Illusionist

VIII. Rechtvaardigheid

XV. De Tegenkracht