In onze dagelijkse waarneming lijkt het erop dat er alleen een fysieke werkelijkheid bestaat. Onze zintuigen zijn er dan ook op ingesteld om die tast-, zicht-, hoor-,ruik- en proefbare fenomenen waar te nemen.

Toch bestaan er nog andere realiteiten naast wat we kunnen ‘meten en wegen’, die net zo’n belangrijke rol spelen tijdens onze reis op aarde als onze fysieke aanwezigheid.
Sterker nog het is in deze lagen waar de bronnen voor persoonlijke groei zich bevinden en waardoor we tijdens de ontwikkeling van het leven met onszelf kunnen communiceren.
In deze module wordt uitgelegd hoe zich dat in de troefkaarten weerspiegeld.

Alle Troefkaarten, de kaarten van de Major Arcana genummerd I tot XXI, met de Nul-kaart, De Verteller voorop, weerspiegelen de verschillende aspecten van het mens-zijn,  die de mens vanaf geboorte tot de dag van terugkeer naar de geestelijke wereld kan tegenkomen in het leven.
Zo’n aspect wordt verbeeld in een ‘Archetype’ ofwel een verpersoonlijking van de kenmerken van zo’n aspect in een mensenleven. De oplopende getallen (O tot XXI) geven daarin geen oplopende waarde aan de kaarten in de zin dat nummer XVII  De Ster meer ‘waard’ zou zijn of ‘beter’ is  dan VII: De Zegewagen.

Net als gebeurtenissen in het dagelijks leven, lopen de momenten waarop we met ons gedrag een bepaald archetype karakteriseren door elkaar heen. De éne keer zitten we in onze kaart III De Keizerin, kwaliteit, een andere keer zijn we kaart XII, De Gehangene.
De achterliggende betekenissen van alle kaarten/archetypen worden later in deze tekst toegelicht.
Elke kaart is op eigen wijze verantwoordelijk en net zo belangrijk als elke andere kaart, zoals alle aspecten van het leven belangrijk zijn.  Soms zijn het immers de (schijnbaar) kleine dingen die het doen. Iets hoeft niet altijd ‘groots’ of ‘groter dan’ te zijn om effectief te zijn.

Elk mens draagt alle archetypen in zich en elk mens is uniek, (of zoals ik ooit ergens las: ‘net zo uniek als alle andere mensen”.) Daarom zal bij het trekken van een troefkaart, het archetype van die kaart bij elke persoonlijkheid een andere reactie oproepen.  Ook in dat opzicht is ieder mens dus de beste Verteller van zijn of haar eigen leven. Natuurlijk verbind je je tijdens je leven ook met de invloed van andere mensen en mogelijkheden om je heen, je maakt immers deel uit van het grotere geheel, De Wereld, maar uiteindelijk weet  jij zelf als geen ander wat de archetypen voor jou weerspiegelen ofwel uiteindelijk weet De Verteller als geen ander wat hem of haar in De Wereld beweegt.


Het getal 3 in de lagen van de Troefkaarten.

Het getal 3 komt in vele esoterische betekenissen voor.
In de numerologische interpretatie van de Nan Yar -Wie Ben Ik Tarot wordt de 3 gezien als het getal van de creatie,
hetgeen zich in de volgorde van de getallen als volgt laat omschrijven:

 • Waar de 1 nog alle potentieel in zich draagt,
 • de 2 het getal is van diversiteit en tegenstelling, dat de voorwaarden schept voor het op gang brengen van levenskracht;
 • gaat de 3 over de creatie die uit die levenskracht naar voren komt.

Als  het getal van de creatie komt de 3 in de Nan Yar- Wie Ben ik interpretatie ook terug in de verdeling van de troefkaarten.
Verdeeld over 3 lagen van elk 7 kaarten ( I tot VII, VIII tot XIV, en XV tot XXI) weerspiegeld elke laag troefkaarten een segment van aspecten van het mens-zijn, dat gebruikt wordt bij het creëren van een eigen leven.

De 3 lagen omvatten dus 3 groepen archetypen die elk met hun eigen unieke eigenschappen een rol spelen in een bepaalde hoedanigheid van het leven. Dit zijn:

 • De Fysieke Werkelijkheid (Troefkaarten I – VII)
 • De Zielsontwikkeling (Troefkaarten VIII – XIV)
 • De Vergeestelijking (Troefkaarten XV –  XXI)

De Nulkaart gaat vooraf aan deze 3 rijen en ook hier komt weer naar voren dat De Verteller niet vooringenomen is ten aanzien van de karakteristieken van welke andere kaart dan ook; met een open mind de wereld in stapt en zodoende de keus krijgt uit vele facetten van het leven en deze dankzij zijn of haar vrije manier van denken ten volle kan benutten.

Hieronder een overzicht van de 3 groepen en de archetypen die daar deel van uit maken, met de diepere betekenis daarvan.
Van elke groep staat de Poortwachter afgebeeld. De 3 rijen van 7 kaarten, met de poortwachter van elke rij op kop, zijn te zien in de afbeelding De Reis aan het begin van deze module.

1.De Fysieke Werkelijkheid, de troefkaarten I (De Illusionist) tot VII (De Zegewagen)

I. De Illusionist

Kort samengevat kan je zeggen dat de eerste 7 Troefkaarten de voorwaarden weerspiegelen die nodig zijn voor het functioneren in het aardse bestaan, de fysieke werkelijkheid.

 • I De Illusionist . Dit archetype is in staat de zwaartekracht te hanteren en kent de werkelijkheid achter de illusie. Als zodanig is de illusionist ook Poortwachter van de de laag der Fysieke Werkelijkheid. Immers: alleen  wanneer men achter de sluier van de illusie  schouwt, (her) kent men ook de andere facetten van het aardse leven.
 • II: De  Pausin (h)erkent de innerlijke wijsheid/intuïtie die zij bij zich draagt op aarde.
 • III: De Keizerin zwaait de scepter over de Yin energieën van het leven.
 • IV: De Keizer zwaait de scepter over de Yang energieën van het leven.
 • V: De Paus weerspiegelt het goddelijk bewustzijn dat in elk mens leeft, via welk draagvlak of welke godsdienst of persoonlijke overtuiging dan ook.
 • VI: De Geliefden geven de relatie tot de ander weer, in welke hoedanigheid dan ook, liefdespartners, vrienden, zakenrelaties, ouder- kind, student- leraar etc. De mens groeit en functioneerd in relatie tot, en zich spiegelend aan de ander en komt tot bloei door dat met liefde te doen.
 • VII: De Zegewagen: Leven in het Nu, waarbij het gaat om hoe je jezelf nu in dit leven manifesteert. Alles is te allen tijde aanpasbaar. Geen heilige zonder verleden, geen zondaar zonder toekomst.

2.De Zielsontwikkeling. de troefkaarten VIII(Rechtvaardheid) tot XIV (Gematigdheid)

VIII. RechtvaardigheidDe 2e laag van 7 troefkaarten betreft de voorwaarden voor de in het fysieke leven meereizende Ziel die alle ervaringen meebeleeft.

 • VIII Rechtvaardigheid, ofwel eerlijkheid ten opzichte van jezelf en de buitenwereld is een eerste voorwaarde om de ziel mee te laten ontwikkelen. Het dient ‘goed te voelen’. In dat opzicht is dit archetype van Vrouwe Justitia ook Poortwachter van de kaarten van de zielsontwikkeling omdat uit onwaarheden geen waarachtige ontwikkeling kan ontstaan.
 • VIIII De Kluizenaar. De Kluizenaar gaat op zoek naar de waarheid in zichzelf.
 • X Het Rad van Fortuin, gaat in de Nan Yar interpretatie van de Tarot over Vrijheid van Keus. Niet het lot bepaald welke wending het leven zal nemen, maar de rechtmatige eigenaar van het betreffende leven heeft de troeven in handen. De Verteller bepaalt of het glas half vol, half leeg of hervulbaar is.
 • XI Kracht.    Wanneer de drie horizontale lijnen van elk 7 kaarten, onder elkaar op tafel worden uitgelegd (zoals op de poster rechts bovenin), zie je deze kaart, nummer XI precies in het midden liggen. In dat opzicht is een ieder het centrum van zijn of haar eigen wereld en ligt de kracht erin bij onszelf te blijven, te zien wat goed is voor  jezelf, en de overtuigingen van de buitenwereld te laten voor wat ze zijn.
 • XII De Gehangene  stelt zich open voor de ervaringen die het levenspad te bieden heeft en de dingen vanuit een eigen gezinspunt te blijven bekijken.
 • XIII Transformatie. Gedenk te sterven zegt deze kaart, (be)leef de dingen die je nog met hart en ziel wilt ervaren nu.
  In vele levens omvat dit ingrijpende veranderingen en aanpassingen, van een kabbelend bestaan naar een ander leven.
 • XIV Gematigdheid, Door alleen dat te gebruiken wat je nodig hebt en niets te verspillen, verhef je jezelf op zielsniveau.

3.De Vergeestelijking. de Troefkaarten XIV(De Tegenkracht) tot XXI (De Wereld)

XV. De TegenkrachtDe 3e laag van 7 troefkaarten betreft de geestelijke wereld. Alle dingen die de mens op aarde doet, weerspiegelen zich in de geestelijke wereld. De mens maakt zich daarmee verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen en het creëren van het eigen Karma, Zoals een bal wegrolt wanneer je er tegenaan schopt; heeft elke handeling of daad in  het leven een gebeurtenis tot gevolg.

 • XV De Tegenkracht appelleert daarin aan de moraal en is daarmee de Poortwachter van de vergeestelijking.  Aan de wijze waarop de dingen in het aardse leven geïnterpreteerd worden, ontleent De Verteller zijn of haar  geestelijke ontwikkeling.
 • XVI De Toren.  Om je geestelijk goed te kunnen ontwikkelen, onthecht je je van de materie, niet alleen van gehechtheid aan materieel bezit, maar ook van gehechtheid aan bepaalde patronen; het vervangen van de slachtofferrol met het nemen van eigen verantwoordelijkheid; het geven van de schuld aan anderen vervangen door jezelf in de ogen te kijken.
 • XVII De Ster kan dan het goede voorbeeld geven en schenken aan de wereld wat het uit liefde te bieden heeft en laat daarmee de eerste glimp zien van de verlichte geest.
 • XVIII De Maan weerspiegelt het licht van de zon en geeft het weten uit de geestelijke wereld door via dromen en intuïties.
 • XIX De Zon is wat ons het leven schenkt in al haar facetten en zich manifesteert in het hart van elk mens, afhankelijk van hoe de mens zich daarin opstelt.
 • XX Het Oordeel is de verantwoordelijkheid die de mens neemt over zijn of haar eigen leven in de wetenschap dat elke aktie en handeling bijdraagt aan het eigen Karma van De Verteller.
 • XXI. De Wereld is het allesomvattende Al, waarin in alle lagen van ontwikkeling en alle dimensies van de mens zichtbaar worden gemaakt.

Als zodanig weerspiegelen alle troefkaarten elk op hun eigen manier als deel van het grotere geheel en leiden de mens door diens eigen interpretatie ervan.

Hou altijd in gedachten dat de kaarten er niet zijn om te vertellen wat goed is of fout, maar er zijn om je eigen inzichten over hun eigenschappen wakker te maken.

Voor wie nog verder wil studeren is meer uitleg over alle in deze aflevering genoemde kaarten terug te vinden op de energycounseling website onder het kopje Nan Yar: alle Nan Yar kaarten

 Volgende Module: De 4 kleuren  …