Het fenomeen ‘kleur’  is een dusdanig onderdeel van het bestaan dat we ons geen wereld zonder kleur zouden kunnen voorstellen en de aanwezigheid ervan eigenlijk zó normaal vinden – zoals we het ook normaal vinden dat we automatisch ademhalen- dat we niet zo vaak stilstaan bij de diepere betekenis ervan.

Kleur echter is veel meer dan een modeverschijnsel of een techniek om het één van het ander te kunnen onderscheiden.

Kleur is ook een weergave van bepaalde karakteristieken. Zo hebben we het bijvoorbeeld over ‘groene energie’ omdat het milieu vriendelijk(er) is en benoemen daarmee de essentie, en niet de eigenlijke kleur van van het product.

We weten ook precies wat er bedoeld wordt wanneer we zeggen dat iets werkt ‘als een rode lap’ of wanneer iemand zich ‘een grijze muis’  voelt. Iets in  ‘geuren en kleuren’ vertellen of  juist ‘een gekleurd verslag’ van een gebeurtenis geven waardoor je er een ander ‘gevoel’ aan geeft.

Ook de kunstenaar gebruikt kleur om ‘het karakter’ van het onderwerp weer te geven. Wanneer Dracula geschilderd zou worden in een baby-gele cape, zou hij veel minder bedreigend zijn. Zijn zwarte cape daarentegen geeft precies weer wat hij  teweeg brengt.

In de buitenwereld is verschil van kleur nodig om onderscheid te kunnen maken tussen het één en het ander. Wanneer alles eenzelfde kleur zou hebben zou niets visueel reliëf hebben en in elkaar overlopen, net als lucht. Zodra iets materialiseert krijgt het een bepaalde hoedanigheid en daarmee ook een bepaalde kleur.

Zij die aura’s kunnen zien, beschrijven een voortdurend veranderend kleurenspel waarin het levensverhaal zich op unieke wijze openbaart. Kleur wordt ook gebruikt in meditaties en visualisaties, helend, reinigend; kleur zit in alles, binnen ons, buiten ons en zoals we onder een bepaald gesternte worden geboren, komen we ook met een bepaalde kleur ter wereld die uniek is voor wie we zijn.

Kleur is ook terug te vinden in taalgebruik.  Uitdrukkingen als ‘kleur bekennen’, ‘kleur aan het leven geven’ of ‘kleur kiezen’ zijn allen uitdrukkingen waarin aan iets een essentiële waarde toegekent wordt, voortkomend uit een overdenking, een gevoelswaarde of bepaalde ontwikkeling, een wilsbesluit.

In de Nan Yar -Wie ben ik Tarot voor persoonlijke ontwikkeling wordt het fenomeen kleur ook gebruikt om de essentie weer te geven van de 4 verschillende ‘kleuren’ ofwel groepen die naast de 22 Troefkaarten, (de Major Arcana), deel uitmaken van de Minor Arcana, de 56 kaarten bestaande uit 4 groepen van 14 kaarten elk met de nummers 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 en de hofkaarten page,ridder,koningin & koning.

Deze 4 groepen zijn rechtstreeks afgeleid van het gewone kaartspel:

  • Schoppen              Klaver             Harten             Ruiten

In de Marseille Tarot werden dat de:

  • Zwaarden              Staven             Kelken             Munten

In het Nan Yar Wie Ben Ik  kaartspel, wat uitgaat van het persoonlijk ontwikkelings perspectief van de groepen zijn deze begrippen vertaald naar:

  • Uitdagingen          Inzichten         Gaven              Hulpbronnen

Achter de gekozen kleuren voor deze kaarten zitten de volgende motivaties:

 

Uitdagingen. Kleur: Oranje.3 van Uitdagingen

De Uitdagingen staan in de Nan Yar – Wie Ben Ik Tarot voor de ontwikkeling van het Ik-bewustzijn,
het geestelijk deel van elk mens wat in alle fasen van zijn of haar bestaan meereist en mee ontwikkeld. In essentie hebben we het hier over het Karma wat de mens met zijn of haar manier van denken, voelen en handelen zelf creeërt, het Karma wat wordt meegenomen van het éne leven naar het andere.

Ik heb bij de ontwikkeling van het spel gekozen voor de kleur oranje omdat dit ook als hoofdkleur gezien wordt die de essentie van het tweede chakra weergeeft, waarin het menselijk vermogen schuilt om een eigen leven te creëren, en zich de manier ontvouwt ,waarop de mens zich verbindt met de buitenwereld. Daarnaast hebben de Uitdagingen van het Nan Yar Wie Ben ik spel het vuur als element*, omdat het hier  de Ik-ontwikkeling betreft in het Michaël tijdperk waar we de mensheid nu doorheen gaat. Het zwaard is hier ook een symbool van.
(* Hierin verschilt de Nan Yar Wie Ben Ik interpretatie van de Marseille Tarot, waar aan de Zwaarden het element lucht wordt toegekend.)

9 van InzichtenInzichten  Kleur: Blauw

Het blauw van Inzichten is afgeleid van het element lucht wat aan deze groep kaarten verbonden is en aan het 5e chakra, de keelchakra die volgens de oude yoga overleveringen de essentie heeft van de kleur blauw.

De Inzichten omschrijven de persoonlijke groei in een leven – dat is wat anders dan de Ik-ontwikkeling wat de geestelijke ontwikkeling omschrijft. Persoonlijke groei ontstaat uit wat lichaam en ziel op aarde ervaren en komt tot stand in communicatie met de omstandigheden waarin De Verteller zichzelf in de buitenwereld tegenkomt. De Archetypen, nummers en hofkaarten die hierin een rol spelen geven wederom de essentie weer van een groep mogelijkheden. Hun waarde is niet absoluut en hangt af van de hoe de mens de wereld ziet.           Het blauw van de één hoeft niet het blauw van de ander te zijn.

 

 

Koning van GavenGaven. Kleur: Groen

De Gaven zijn verbonden aan de kelken uit de Tarot en daarmee aan het element Water en daardoor aan de emotie. Vanuit de yoga filosofie wordt groen gezien als de kleur van het hartchakra. Ervanuitgaande dat liefde de ware ‘brandstof’ is waarop we als mens leven en evolueren, mag het ook als zeer toepasselijk gezien worden dat groen ook de kleur is waar etherische krachten het beste tot in uitdrukking komen.

De kelken verbeelden de essentie van de heilige graal, hetgeen voor elk mens een doel is waar ieder met zijn of haar eigen talenten naar op zoek is ofwel voor het bereik waarvan men zijn of haar gaven kan gebruiken. Deze gaven worden niet ‘bedacht’ als een plannetje maar zijn iets wat we van nature kunnen en vanuit ons hart, vanuit ons gevoel doen.

 

 

Koningin van Hulpbronnen

Hulpbronnen. Kleur: rood

Ook bij de hulpbronnen ben ik uitgegaan van de kleur,-rood, die volgens de yoga interpretatie verbonden is aan de muladhara chakra, ook wel de stuit chakra genoemd; die vanuit een directe verbinding met de aarde, de basis vormt waarop de overige 6 belangrijkste chakra’s van de wervelkolom zijn opgebouwd.

De munten uit de Marseille Tarot, die corresponderen met de hulpbronnen, dragen eveneens het element aarde met zich mee.

Vanuit het persoonlijk ontwikkelings perspectief zijn de Hulpbronnen aardse vaardigheden en toepassingen die we in de fysieke werkelijk gebruiken.
In bovenstaande voorbeelden lopen de nummer- en hofkaarten door elkaar. Ze zijn slechts geselecteerd als representant van hun kleur. In aflevering 2, ‘De Verteller als Gids in Verbeeldingskracht’ wordt iets verteld over de essentie van de hofkaarten in het algemeen. In de volgende aflevering wordt dieper ingegaan op de interpretatie van de getallen in de Nan Yar Wie Ben Ik Tarot.

 Volgende week: Aflevering 5: ‘Het Getal en De Mens’ DSC_0882