Een mensenwereld zonder getallen; hoe zou dat eruit zien?
Waarin onderscheid de mens zich eigenlijk van het dier? Is dat het menselijk vermogen tot spreken of speelt het getal hierin ook een rol?

Het feit dat we een tientallig stelsel hebben is zeker niet toevallig en heeft inderdaad te maken met het feit dat we 10 vingers hebben. Het gebruik van het getal is in eerste instantie waarschijnlijk in gelijke tred met de toepassing van taal in de ontwikkeling van de mens meegegaan, net zoals bij een kind het leren rekenen en praten in gelijke tred op gaan.

We vergeten daarbij wel eens dat bijvoorbeeld nog geen 200 jaar geleden de woordenschat binnen een taalgebied kleiner was dan nu en dat ook nog heden ten dage de éne cultuur meer woorden kent dan de andere.
De woorden boeken van de grote taalgebieden zoals Engels worden jaarlijks dikker. Weliswaar zullen er ook woorden buiten gebruik raken, maar in het algemeen is er duidelijk sprake van een groei aan woordenschat.

Bij de getallen ligt dat enigzins anders. Het tientallig stelsel heeft zich sinds de mens haar in gebruik nam niet uitgebreid met nieuwe getallen. Daar staat tegenover dat de mensheid  getallen inmiddels wel zeer creatief op verschillende manieren toepast.

Getallen kan je globaal op 3 manieren gebruiken:

  • Om te tellen
  • Om te rekenen (algebra)
  • of je kan ze gebruiken om (psychologische) processen mee te ‘indexeren’.

Wanneer je er op gaat letten zie je dat er door de mens heel veel in getallen wordt uitgedrukt , variërend van leeftijd tot verdiensten, van gewicht tot hoeveelheid, van inschatting tot resultaat, van waarde tot verkoop, van potentieel tot uitkomst.
Op die manier vertelt een getal ons iets, waardoor we ‘dat iets’ kunnen categoriseren, ofwel er een labeltje op kunnen plakken.

  • Wanneer je een 8 of een 9 krijgt op school heb je het goed gedaan.
  • Wanneer 1 ei 10 euro kost is dat een duur ei.
  • Wanneer iemand 100.000 euro heeft is die persoon rijk.

Het denken schaalt op deze manier iets in en legt een verband tussen het onderwerp en de waarde daarvan, uitgaande van de manier waarop ons denken geprogrammeerd is.
Je kan je echter afvragen wat de duurzaamheid is van een dergelijke manier van waarderen.

  • De 8 of de 9 op school kan gehaald zijn door afkijken;
  • Het ei kan een heel bijzonder ei zijn en dan is een tientje eigenlijk weer goedkoop
  • Het hebben van 100.000 euro is voor de één genoeg voor de rest van het leven, terwijl een ander er binnen een jaar doorheen is.

In onze huidige (materialistische) manier van denken, geven we iets  sneller een materiële waardering met behulp van een getal, dan dat we het een gevoelswaarde geven. Wanneer iemand een ander complimenteert over het leuke bloesje dat ze aan heeft, en die ander reageert met te vertellen hoeveel het bloesje heeft gekost, dan zijn dat eigenlijk twee heel verschillende waarden, de eerste een gevoelswaarde, de ander een nominale waarde.

In de Tarot en daarmee ook in het Nan Yar Wie Ben Ik  kaartspel voor de persoonlijke ontwikkeling, wordt het getal gebruikt als een symbolische uitdrukking van een ontwikkeling. 

Het feit dat een computer alleen geprogrammeerd kan worden om in ‘enen’ en ‘nullen’ te denken, geeft in dit verband een goed voorbeeld van de beperking die door een alleen waarderend (materialistisch geinterpreteerd) getal wordt opgelegd . Voor een computer is het niet mogelijk datgene te doen, waar mensen, emotioneel wél toe in staat zijn en wat uitgedrukt kan worden in een getal.

1 van UitdagingenDe 1 is het nummer van alle potentieel, de mogelijkheden, talenten en vaardigheden waarmee de mens geboren is, ongeacht of het wel of niet wordt aangeboord. ‘De potentie hebben om’ is de eerste voorwaarde tot menswording.

2 van Inzichten De 2, is nodig om uit die 1 tevoorschijn te komen en de wereld van  polariteiten en tegenstellingen in te stappen. Immers: daar leren we het verschil tussen warm en koud, dag en nacht, good en kwaad, duisternis en licht, enz.

3 van Uitdagingende 3 is het getal van creatie, waarin de mens (De Verteller) een geheel eigen middenweg vindt en spil wordt van een eigen interpretatie.  Als er iets is wat de mens tot mens maakt, is het wel het vermogen een eigen levensverhaal te creëren.

 

 

 

 

 4 van GavenDe 4 is dan in opvolging van de 3, het getal waarin evenwicht wordt gevonden en markeert daarmee tegelijkertijd een rustpauze in persoonlijke groei.De 4, een yang getal, staat als een huis, maar dat betekent ook dat er geen beweging in zit, een levensproces waar volgens vaststaande meer  materieel georiënteerde normen en waarden geleefd wordt.  Je kan het ook de ‘comfortzone’ noemen waarin de mens zich prettig voelt. Een equilibrium van zekerheden waarbij vaak voorbij gegaan wordt aan de werkelijke behoeftes, gepaard gaande met een zekere ontkenning van de diepere betekenis van de dagelijkse realiteit.

Om zich hiervan los te maken en verder te groeien, stapt de mens door naar de 5.

5 van UitdagingenDe 5, het getal van de mens, is direct verbonden met de quintesense, de kern van het mens-zijn. Hier transcendeert de mens van alleen de fysieke wereld naar de wereld van de ziel, waar het wezen van de mens en het leven wordt geëvalueerd en waarbinnen men voor de keus staat de dingen te houden zoals ze zijn of door te stoten. Door de essentie van dingen te laten voor wat het is, wordt het groeiproces stilgezet.

VI. De GeliefdenDoorstappend naar de 6  komt De Verteller in het getal van de communicatie.

Net als in de betekenis van de troefkaart nummer VI*, De Geliefden, gaat het hier om de wijze waarop men zich tot elkaar verhoudt; de manier waarop we communiceren, niet alleen in woord, maar ook in daad en met hart en ziel.  Hier spiegelt de mens zijn of haar vaardigheden, moraal, en mentaliteit aan anderen en groeit door. Om het in de gevoels-terminologie van de getallen te houden: Vanaf de 6,   is 1 + 1 meer dan 2.
(* De nummers van de troefkaarten, I-XXI)  uitgebeeld in Romeinse cijfers  spelen net zozeer een rol bij het interpreteren van een Tarotkaart als de getallen 1 tot 10)

7 van Hulpbronnen

De 7 markeert, net als de groepen van 7 troefkaarten, die elk een specifieke laag van het leven markeren  (zie ook: Module 3: De 3 lagen en hun Poortwachters) datgene wat De Verteller ‘standaard’ tot de beschikking heeft om te kunnen leven op aarde. In de kaart hiernaast, de 7 van hulpbronnen is dat geinterpreteerd als rituelen. De manier waarop je met de 7 voorwaarden omgaat bepaalt wat je ervoor terug krijgt. De 7 is daarmee het getal van de bezinning en komt o.a. tot uitdrukking in het categoriseren van de dagen van de week, waarbij elke dag een andere emotie met zich meedraagt, gebaseerd op  de 7 planeten.

Het getal 7 komt in veel esoterische betekenissen terug als een gegeven van voltooiing.

 

 

8 van InzichtenDe 8, 9 en 10 hebben in de interpretatie van het Nan Yar – Wie Ben Ik kaart spel een toegevoegde waarde. Deze getallen maken zich los van de 7, van het standaard – gegeven, stijgen uit boven de standaard – ontwikkeling en geven daarmee de unieke mens een kans extra waarde aan zijn of haar unieke leven toe te voegen.

Mijn mentor in het ontwikkelen van dit spel, 9 van Hulpbronnenpsychiater en antroposoof  Cees van der Kroef, noemt deze getallen, Rembrandt,  Beethoven en Spinoza. “We zien allemaal dezelfde wereld”zegt van der Kroef,”maar wanneer Rembrandt naar de wereld kijkt maakt hij er een heel andere plek van”.

10 van UitdagingenWe hebben het hier over het individuatie proces, waarin de mens boven zijn of haar eigen standaard uitstijgt en een nieuwe manier van kijken naar de wereld manifesteert en dat ook als zodanig spiegelt, – je kan in dit geval ook zeggen: ‘schenkt aan de buitenwereld- , waardoor de medemens zich weer verder kan ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

Volgende week kijken we naar de manieren waarop je zelf kan werken met de kaarten in:
Module 6:Communiceren met de Tarot6 van Hulpbronnen