“De Kunst is om ervan te Genieten”

 

XX. De ZonIn het communiceren met je binnenwereld via de kaarten ben je zelf de gespreksleider. De Verteller bepaalt immers hoe de kaarten geinterpreteerd worden en wat daarmee de betekenis en invloed is die ze hebben.  Aldus bouwt de Nulkaart, die tijdens de reis op geheel eigen wijze de gedaante aanneemt van de andere kaarten, zonder daarbij bevooroordeeld, trots of veroordelend te zijn, aan een eigen uitkomst, terwijl het leven geleeft wordt.

XVI. De TorenBelangrijk is in dat kader te onthouden dat er dus alleen ‘goede’ of ‘slechte’ kaarten zijn wanneer ze als zodanig beleefd worden. Voor een Verteller die gehecht is aan materieel bezit, zal De Toren,-  een kaart die onthechting bepleit van alles wat geestelijke ontwikkeling in de weg zou kunnen staan -, wellicht minder welkom kaart zijn en als negatief geinterpreteerd worden.
XVII. De SterDe Verteller daarentegen die juist op zoek is naar een innerlijk pad, heeft de keus de De Toren te gebruiken als opstap naar de kaart die daarop volgt De Ster en daar de eerste glimps van verlichting op te vangen en het gevondene te delen met de wereld.

 
2 van InzichtenZo kent elke kaart twee kanten van het spectrum met alles  wat daartussen bestaat. Elke kaart heeft een eigen betekenis en verbeeld een element van het leven waarbij elk element een argument en een tegen-argument in zich heeft, anders zou het niet gezien worden. Immers: Men kent de dag alleen, wanneer men ook de nacht kent, warmte wordt alleen gevoeld dankzij kou, en leugens en waarheid kunnen alleen dankzij elkaar van elkaar onderscheiden worden.
Het zijn dus juist de tegenkrachten die ons de kans geven ook het XV. De Tegenkrachtgoede te zien. Wanneer we in een perfecte wereld leven waarin alles voor ons geregeld wordt. komen we op geen enkele manier aan zelf- ontplooing toe. Daarom is het ook zo belangrijk om te XIII. Transformatiereageren, te leven in het NU en te reageren op wat er op dit moment in het leven gebeurd in plaats van iets uit te stellen; door anderen op te laten lossen of anderen de schuld van te geven.
Gedenk te sterven zegt de kaart van Transformatie, Troefkaart nummer XIII . Maak de Reis voor het te laat is.

 

 

 

 

X. Vrijheid van Keuze
In de communicatie met zichzelf neemt De Verteller verantwoordelijkheid voor de wijze waarop dat gebeurd en voor de keuzes die daarin gemaakt worden.
Troefkaart nummer X, ‘Het  Rad van Fortuin’, in het Nan Yar Wie Ben Ik spel vertaald als Vrijheid van Keus, verbeeld dit lot wat feitelijk zelf in de hand hebben.

Life is what happens while you’re making plans 
, heeft naar verluidt John Lennon gezegd; ‘Leven is wat zich afspeelt terwijl je er plannen voor maakt’ .
Wat we NU doen is bepalend voor straks en uiteindelijk ook nog voor wat er in het verleden is gebeurt. De Verteller, als dirigent van het leven, heeft op het moment dat de muziek gemaakt wordt door het orkest van archetypen, nummers en kleuren, de vrijheid om te doen wat hij of zij daarmee wil.

De dirigent is in deze vergelijking het denken van De Verteller, het orkest het onderbewustzijn.
De muzikanten in dat onderbewustzijn karakteriseren hun muziek op hun bepaalde manier. Het is echter aan de dirigent hoe het muziekstuk wordt uitgevoerd.

“Maar hoe kan het dan zo zijn…” riep ik een keer in frustratie uit tegen mijn mentor Cees van der Kroef’, “….dat het net is alsof XXI. De Wereldde leiding over mijn leven van buitenaf komt en bepaalt wordt door krachten en machten waar ik geen grip op heb. Hoe kan het, dat wanneer ik een kaart trek, die kaart 9 van de 10 keer precies gaat over datgene wat op dat moment voor mij van toepassing is? Het is net alsof die kaart meer weet dan ik!”
“Omdat” zei Cees, inmddels een beetje ongeduldig omdat dit raadsel sinds mijn eerste kennismaking met de Tarot altijd bovenaan mijn veelgestelde vragen lijstje had gestaan en ik nooit echt de antwoorden had begrepen die ik erop gekregen had; “….omdat JIJ degene bent die met dat onderwerp bezig is!”

Wat ik uiteindelijk heb leren zien, is dat elke Tarot kaart alle elementen van het leven in zich draagt, zoals elk element in het leven op de een of andere manier deel is van al het andere in de wereld. Uiteindelijk is alles, inclusief de mens, gemaakt van dezelfde sterrenstof.
Ik heb leren begrijpen dat de kaarten allemaal als zodanig in mijn onderbewustzijn leven en niet in een mystieke buitenwereld, en dat mijn Ik-bewustzijn,  verantwoordelijk is voor wat er uiteindelijk uit de samenstelling van elementen naar voren komt.”

VII. De ZegewagenHet herinnert me aan iets wat ik ooit meemaakte in een groot warenhuis wat me enorm aan het denken had gezet.
Ik was daar met iemand die me dierbaar is aan het winkelen. Onverwacht dook er uit het niets een man op met nogal geprononceerde gelaatstrekken, een grote mond met grote tanden. De man ging op z’n hollands gezegd uit z’n bol en liep enorm te lachen om iets.
Zijn vrolijkheid werkte aanstekelijk en maakte mij ook aan het lachen. Wat straalt die man één en al vrolijkheid uit, dacht ik en terwijl ik dat dacht hoorde ik degeen met wie ik aan het winkelen was zeggen: “Wat een lelijke man was dat zeg!”.
Twee mensen, heel vertrouwd met elkaar, één moment, twee interpretaties, twee verschillende uitkomsten.

Zo is het ook bij de Tarotkaarten! Wanneer je er wat dieper over doordenkt is het wellicht wel de grootste gave van het Tarotspel (en wanneer je nog wat dieper doordenkt de grootste gave van het mensenleven) dat we allemaal, door vrijheid van keus  kunnen bepalen, hoe we datgene wat we gespiegeld krijgen, verkiezen te interpreteren.

Dat wil niet zeggen dat we bepaalde gebeurtenissen in het leven kunnen voorkomen.
Het overlijden van een dierbare is diep triest. Ziekte kan een allesoverheersende factor zijn in een bestaan. Ontslag, scheiding, faillisement,ontrouw, teleurstelling, het zien van lijden bij anderen van wie je houdt en een gevoel van machteloosheid zijn allen elementen die het leven tot een onvoorwaardelijke uitdaging maken. Wat echter blijft gelden, onder alle omstandigheden die het leven te bieden heeft, is dat de manier waarop De Verteller met deze onvoorwaardelijke gebeurtenissen om gaat op het moment dat XX. Het Oordeelze zich in het leven afspelen, bepalend is voor hoe zich deze krachten zich in dat leven manifesteren.

Wellicht zijn het juist de jaren van gevangenschap geweest die  Nelson Mandela tot zo’n charismatisch en overtuigd leider hebben gemaakt en kijk hoe dankzij hem ‘De Wereld’ is veranderd. Hetzelfde geld voor mensen als Ghandhi, Fransiscus van Assisi en andere grote namen uit de mensheidsgeschiedenis. Juist achter grote namen schuilt vaak een levengeschiedenis of ‘Lot’, waar omstanders met afgrijzen naar kijken en toch hebben deze koplopers van de mensheid hun levensdoel ten volle geleefd.

Om in de vergeestelijking terecht te komen leeft men het leven zoals het is en geeft men datgene wat geleerd is door aan De Wereld ten bate van het grotere geheel, net als kaart nummer XVII De Ster, waardoor we als mensheid weer verder evalueren.

Uiteindelijk is hoe we vanuit onszelf, vanuit wie we werkelijk zijn leven, wat bepaald hoe we er later op terug kunnen kijken.

 

Volgende week: ‘Wie Ben Ik’ in het dagelijkse leven.Koningin van Hulpbronnen