Ik ben – Ik ben dankbaar dat ik ben – Liefde is mijn levenskracht  –  Ik ben besluitvaardig en weet wat ik wil – Ik omarm het leven zoals het is en ben volledig aanwezig –  …zodat ik in mijn kracht sta  – … terwijl ik uitstekend voor mijn hart zorg – … vertrouwend op mijn weerstand en emotionele weerbaarheid – …op een liefdevolle manier assertief en zonder oordeel – … zodat ik ook lief voor mezelf ben  – Ik adem nieuwe levenskracht in en laat het oude los  – …en onthecht mij van alles wat me niet meer dient  – … vertrouwend op het mysterie van het leven  – Ik ben  – ik ben dankbaar dat ik ben. 

Energiebanen van het menselijk lichaam en hun affirmaties

Een heerlijke manier om de dag te beginnen is ‘het volgen van de meridianen'; de energiebanen  die in de atlas van  de Traditionele Chinese Geneeskunde beschreven staan en langs  alle organen en systemen van het  lichaam lopen en  op alle momenten van de dag en onder alle omstandigheden via het energetische lichaam de energie doorstroming voorziening voor het gehele wezen verzorgen.

Wanneer een bepaald orgaan of systeem even wat meer energie nodig heeft; werken alle orgaanstelsels en systemen daarin samen; een wondermooi mechanisme waarmee moeder natuur er gratis en voor niets en helemaal uit zichzelf 24 uur per dag voor zorgt dat de energie terecht komt waar het op dat moment het hardst nodig is, ongeacht of men zich daar bewust van is.

‘Volgen van de Meridianen’ houdt in dat je met je handpalmen in de stroomrichting van de meridianen over je lichaam strijkt of je handen een stukje voor je lichaam houdt; terwijl je de affirmaties uitspreekt.

Elke meridiaan is verbonden aan een orgaan of stelsel; 12 in totaal, die worden gevoed door 2  hoofdmeridianen waarvan:

 • de hoofd Yin of Centrale Meridiaan langs de voorkant van de wervelkolom loopt vanaf het bekken bodemgebied tot aan de onderlip;
 • en de hoofd Yang meridiaan, ook wel ‘Goeverneursvat’ genoemd, vanaf het stuitje over de rug langs de wervelkolom over het midden van hals, hoofd en neus naar de bovenlip loopt.

Achter in de keel, bij de huig, vinden de twee meridianen elkaar en maken contact waardoor een constante doorloop van energie  ontstaat en de Yin en Yang energie aan de overige 6 Yin en 6 yang  Meridianen die langs de organen en stelsels lopen wordt doorgegeven.

Energiebanen zijn zo oud als de mens zelf en misschien zelfs wel ouder

Al sinds oude tijden – toen de mens nog volledig afhankelijk was van wat moeder natuur te bieden had – vormen de meridianen toegangspoorten tot het zelf-helend vermogen van lichaam, ziel en geest. Gekeken naar de gang van zaken in de ontwikkeling van de evolutie was het energielichaam waar de meridianen doorheen lopen er volgens sommige inzichten zelfs al eerder dan het fysieke lichaam en is de mens vanuit het energielichaam geïncarneerd.

Verbonden met de organen en het enigszins beruchte overlevingsmechanisme van de ‘vecht, vlucht of bevries’ reactie, speelt elke meridiaan een rol in de energiehuishouding en is met simpele oefeningen, affirmaties en de electromagnetische energie van de handen aan te sturen en te reguleren; een vorm van lichaamsbewustwording die op elk gewenst moment door de rechtmatige eigenaar van het lichaam, het instrument waarin alle mechanismen tot uitdrukking komen ingezet kan worden.

Al sinds jaar en dag – en dan doel ik op 5000 jaar en langer geleden –  maken de Traditionele Chinese Geneeskunde en oosterse tradities zoals Yoga en vechtsporten, bewust gebruik van dit energetische  transportsysteem, dat in samenhang met voeding en andere factoren, geheel autonoom levenskracht naar alle uithoeken van het lichaam stuurt en daarmee alle denkbare fysieke organen, functies en stelsels ondersteunt en op verschillende manieren herkenbaar maakt.

Dit effect wordt verstrekt door simpelweg aandacht te geven aan de energetische processen die zich via de energiebanen afspelen. Je kan dus ook -wanneer je de loop van de energiebanen eenmaal in je bewustzijn hebt opgeslagen – simpelweg in gedachten, met je bewustzijn de stromen volgen wanneer je roerloos in bed of op het strand in het zonnetje ligt.

Hoe meer je ‘het volgen van de meridianen’ beoefent; hoe meer je de energiestromen gaat ervaren en gaat voelen hoe je de energievoorziening van je lichaam positief kan beïnvloeden.

Spelen met de energiebanen; pelgrimcirkels en oefenen per zoom

In de Pelgrimcirkel : ‘De Meridianen Spelenderwijs'; worden de aspecten van  dit natuurlijk aanwezige energie systeem  uitvoerig behandeld. Na het volgen van een meridianen workshop, is het ook mogelijk mee te doen met on line cirkels, waarin de techniek van het volgen en affirmeren in sessies van een half uur via zoom  gezamenlijk wordt herhaald en beoefend.

Stuur bij belangstelling een mailtje via het contactformulier en ik hou je op de hoogte van beoogde data en locaties.

Hoe moeilijk is het onthouden van de stroomrichting en bijbehorende affirmaties van alle energiebanen?

Het lijkt veel werk om de stroomrichting van de 12 meridianen uit de meridiaanklok en hun 2 hoofdaanvoerwegen én hun affirmaties te moeten onthouden. Gelukkig zit er een zekere logica in de manier waarop de energiebanen door het lichaam stromen en zijn de bijbehorende affirmaties vrij snel te onthouden omdat er ook logica zit in de emoties die aan elke energiebanen worden toegedicht en zelfs in ons dagelijks taal gebruik terug te vinden zijn. Denk aan: ‘`gal spuwen’, iets op je lever hebben’ of ‘ademruimte innemen’.

Zo is de affirmatie voor de galblaas meridiaan:

Ik ben op een liefdevolle manier assertief en zonder oordeel’ ;

gevolgd door de levermeridiaan die op de galblaas meridiaan aansluit en als affirmatie heeft:

… zodat ik ook lief voor mezelf kan zijn

 

Een ander mooi setje meridianen die elkaar opvolgen – de volgende meridiaan begint altijd in de buurt van de plek waar de vorige meridiaan eindigt –  zijn de blaas en nier meridiaan

Blaas: Ik omarm het leven zoals het is en ben volledig aanwezig…
Nier: …zodat ik in mijn kracht sta

En een hele duidelijke affirmatie waarvan de associatie voor zichzelf zal spreken is de dikke darm meridiaan:

Ik onthecht mij van alles wat me niet meer dient.

Een paar standaard ‘weetjes’ over De Meridianen en hun Biologische Klok.

 • Het functioneren van het fysieke lichaam wordt ondersteunt door ongekend veel energetische en fysieke systemen die elk moment precies weten wat hen te doen staat. Door je bewust met deze energieën te verbinden,  ondersteun je het zelfhelend vermogen.
 • De 24-uurs meridiaan-klok specificeert 12 energiebanen, ingedeeld in blokken van 2 uur. In het midden van de klok staan de twee hoofd-toevoerwegen van Yin (aarde energie) en Yang (Kosmos)energie; respectievelijk de Centrale Meridiaan het Gouverneursvat .
  De Centrale Meridiaan, is met de handpalmen te volgen langs voorkant van het lichaam, vanaf de wortel van de wervelkolom tot aan de onderlip.
  Het Gouverneursvat  is met de handpalmen te volgen langs de rug, vanaf het stuitje, over de wervelkolom naar boven; een lijn die weer opgepakt door met de handen over de schoudertje gaan; door over het midden van hoofd en gezicht tot aan de bovenlip.
 • De 12 meridianen van de klok zijn vervolgens verdeeld in 6 Yin en 6 Yang Meridianen. In de afbeelding van de meridiaan-klok bij deze blog  staan Yin energiebanen aangegeven in rood en Yang in blauw. 
  De Yin meridianen lopen doorgaans vanaf de voeten via de voorkant van het lichaam naar boven en vanaf de romp via binnenkant van de armen naar de handen;
  De Yang meridianen lopen doorgaans van hoofd naar voeten over de achterkant van het lichaam en vanaf de buitenkant armen vanaf handen naar de romp.
  Een uitstekend overzicht met tekeningen van de loop en begin-en eindpunten van de meridianen, is terug te vinden in het boek ‘Werken met energetische geneeskunde’ van Donna Eden, waar de methode van het volgen van de meridianen ook vandaan komt. (zie: ‘inspiratiebronnen)
 • Het deel van de meridianen dat in ‘de meridianen spelenderwijs’ besproken wordt, is het zogenaamde uitwendige deel, ofwel de delen die met de handpalmen te volgen zijn.  Intern lopen de meridianen nog door in andere delen van het lichaam.
 • Op zich is het volgen van het meridianen eenvoudig in de zin dat het beginpunt van elke volgende meridiaan altijd in directe omgeving ligt van het eindpunt van de voorgaande meridiaan. Er is dus sprake van een vloeiende beweging.
 • De volgorde van de 12 blokken van 2 uur van de meridiaan-klok is (zie ook afbeelding): Maag (07.00-09.00), Milt (09.00-11.00), Hart  (11.00-13.00), Dunne Darm (13.00-15.00), Blaas (15.00-17.00) , Nier (17.00-19.00), Hartbeschermer  (19.00-21.00) Driewarmer (21.00-23.00), Galblaas (23.00-01.00), Lever (01.00-03.00) Long 03.00-05.00 en Dikke Darm (05.00-07.00)
 • Er zijn verschillende startpunten mogelijk voor het volgen van alle meridianen in één vloeiende beweging. De tijden in de meridiaan-klok geven aan op welke momenten de stroom in een meridiaan relatief het sterkst is. De flow in de daartegenover liggende meridiaan (12 uur tijdsverschil) is dan relatief  het minst sterk. Als startpunt wordt doorgaans op het tijdsblok ingestapt van de meridiaan die het meest actief is op het moment dat je de oefening doet. De Miltmeridiaan, die liefdevolle Yin (aarde) energie aanlevert of de Longmeridiaan, die hetzelfde doet, zijn echter ook prima startpunten ongeacht het tijdsstip waarop je de oefeningen doet.
 • Het complete wegennet van de meridianen ligt altijd klaar. Er kan op elk moment dat daar behoefte aan is op’ ingelogd’ worden. Hoe vaker je de meridianen volgt en bevestigd, des te ontvankelijker  het fysieke lichaam wordt voor de kwaliteiten van de energiebanen.
 • De meridiaan klok is als een tuinslang die in 12 stukken aan elkaar gekoppeld zit, waar een heel leven lang ‘water’ doorheen stroomt. Het kan voorkomen dat een bepaalde meridiaan binnen die kringloop even meer energie nodig heeft dan de rest; dan wordt aan de voorgaande meridiaan extra energie onttrokken en aan de meridiaan die er op volgt minder doorgegeven.Dit zijn de momenten waarop je zelf kan ‘spelen’ met de meridianen door die extra energiebehoefte te temperen of de voorgaande of opvolgende energiestroom te versterken.
 • Het kan ook zijn dat er een ‘knak’ in een bepaald deel van de tuinslang zit en er een verstopping ontstaat waardoor bij de volgende meridiaan minder energie binnen komt en de energie zich in de voorgaande energiebaan ophoopt. Je strijkt dit heel simpel gezegd weer glad, door de energiestroom met de handpalmen gelijkmatig over alle twaalf delen van de 24 uurs klok te verdelen.
 • Aan elke Meridiaan zijn bepaalde eigenschappen en daarbij passende emoties verbonden. Deze worden op een positieve manier bevestigd met affirmaties. Het volgen en affirmeren van de meridianen is als een lichaamsgebed, een moment van bezinning, aarding en bevestiging van levenskracht en aanwezigheid.

Aarden – Adem – Aanwezigheid

 • Het zal je wellicht opvallen dat de Milt- en Longmeridiaan die worden aanbevolen als energieopwekkers die altijd toegepast kunnen worden, allebei Yin meridianen zijn ofwel energiebanen die aarde-energie aanleveren. Het goed geaard zijn, is een facet om altijd in gedachten te houden. ‘Spelen met de meridianen’ kan een keerzijde hebben wanneer je teveel van een bepaalde energie aanvoert of loslaat. In wezen is het geen speelgoed. Net als met ale andere functies in je lichaam is het belangrijk respect te hebben voor de levenskrachten die het  lichaam aansturen en integer met de beschikbare energie om te gaan. Je zou denken dat dit een vanzelfsprekendheid is; en gelukkig is er een tendens om beter naar schadelijke stoffen in voeding of de nadelige effecten van op uiterlijkheden gebaseerde chirurgie te kijken; maar zeker de westerse economie en samenleving heeft het vooralsnog in zich een verbijsterende hoeveelheid schadelijke voedingsstoffen en leefgewoonten voort te brengen die in potentie schadelijk zijn en waar je jezelf in kunt verliezen.
  Een mooie toetsing hierin zijn de 3 A’s:

Aarden – Adem- Aanwezigheid

 • Aarden Zorg dat je altijd goed geaard bent; denk aan je voeten, handen en hart en doe oefeningen die daarmee overeenkomen;
  voel hoe je staat, zit of ligt en welke delen van je lichaam daarin contact maken met de aarde en zich laten dragen door de zwaartekracht.
 • Adem Kijk een paar keer per dag waar je adem zit. Adem is een briljante gids; zonder dat je het door hebt, weet Adem elk moment van de dag hoe het met je gaat en wat je aan het doen bent. Zo nu en dan een moment nemen om je adem te volgen is minstens zo belangrijk als het volgen van de meridianen. Waar je adem zit, zit ook je levenskracht.Adem is een quantum kracht; het zit meteen daar waar je het in gedachten neerzet.
 • Aanwezigheid Neem ook zo nu en dan de tijd om te observeren hoe je aanwezig bent en geef intuïties en gevoelens de kans hun boodschap af te geven. Té doelgericht zijn en zoveel mogelijk in één tijdschema vangen of logistiek ‘verstandig’ – een woord met meerdere betekenissen –  bezig zijn, kan er juist voor zorgen dat je de essentie van bepaalde processen ‘over het hoofd’ ziet.

 

Demonstratie video’s en korte beschrijving van de loop van de meridianen en hun affirmaties 

Het internet biedt prachtige animaties die de flow van de meridianen aangeven.
In een demonstratie video waarin in alle yin en yang stromen in een aantal bewegingen worden samengevat laat Prune Harris de grote lijnen van de loop van de meridianen zien in een relatief simpele  ‘aarden- adem – aanwezigheid’ oefening.

Van Donna Eden tot slot, die de techniek voor zover mij bekend het eerst in de wereld heeft gezet, een eigen demonstratie van het ‘volgen van de meridianen’ filmje:

Een korte beschrijving: 

De 2 ‘hoofd’- meridianen, Yin en Yang energie

 • Centrale Meridiaan:  langs voorkant wervelkolom van bekkenbodem tot onderlip.  AffirmatieIk ben
 • Gouverneursvat: vanaf het stuitje over het midden van rug, hals hoofd, neus naar de bovenlip: AffirmatieIk ben dankbaar dat ik ben

De 12 Meridianen in de Meridiaan klok.

 •  Milt: vanaf grote tenen, binnenkant benen, lies naar de oksels en terug naar de zwevende rib: AffirmatieLiefde is mijn levenskracht
 • Hart: vanaf de oksels langs de buitenvoorkant van de arm naar de pink: Affirmatie Ik hou onvoorwaardelijke van mezelf
 • Dunne Darm: vanaf de bovenkant pink over de achterbuitenkant van de arm naar hals mondhoek naar het oor: Affirmatie Ik ben besluitvaardig en weet wat ik wil
 • Blaas: vanaf de binnenkant wenkbrauwen over  hoofd en hals, langs de beide zijden van de wervelkolom, benen, langs de zijkanten van de voet naar de kleine teen; Affirmatie Ik omarm het leven zoals het is en ben volledig aanwezig -
 • Nier: onderkant vlak onder de bal van de voet langs binnenbeen, lies voorkant bovenlichaam naar twee punten 2-3 cm onder de sleutelbeenderen aan weerszijden van het borstbeen… Affirmatie; …zodat ik in mijn kracht sta
 • Hartbeschermer (Pericard) vanaf de tepel langs de binnenkant van de arm richting binnenkant middelvinger: Affirmatie: terwijl ik uitstekend voor mijn hart zorg
 • Drieverwarmer (vecht, vlucht of bevries reactie)vanaf bovenkant ringvinger over de buitenkant armen naar de arm achter het oor langs naar de slaap: Affirmatie: vertrouwend op mijn weerstand en emotionele weerbaarheid
 • Galblaas: vanaf de slaap langs zijkant van hoofd, hals, lichaam,, buitenkant benen naar de 4e teen: Affirmatie: ik ben op een liefdevolle manier assertief en zonder oordeel
 • Lever: grote tenen, langs de midden binnen kant been,romp aan weerszijden wervelkolom van buiten naar binnen aan beide kanten over de zwevende rib: affirmatie:  .. zodat ik ook lief voor mezelf ben
 • Long: vanaf de inzet van de schouderkop aan de voorkant van het lichaam over binnenboven kant arm naar de duim   Affirmatie: Ik adem nieuwe levenskracht in en laat het oude los 
 • Dikke Darm: vanaf bovenkant wijsvingers over bovenbinnenkant arm, voorkant schouder over de wang naar beide zijden van de neus. Affirmatie: Ik onthecht mij van alles wat me niet meer dient
 • Maag: punten onder het oog in lijn met de pupillen, even door naar de haarlijn, terug naar beneden over voorkant lichaam rechts langs de knieën, naar de tweede teen. Affirmatie: vertrouwend op het mysterie van het leven

Altijd beginnen en afsluiten met:

 •   Centrale meridiaan (Yin/voorkant wervelkolom) Ik ben
 •   Gouverneursvat (Yang/achterkant wervelkolom) Ik ben dankbaar dat ik ben. 

Herkomst lichaamsgebed

De 14 affirmaties voor de meridianen zoals hier gebruikt zijn oorspronkelijk gecreëerd door Susan Shanley, en in 2011 gepubliceerd op de website van Eden Energy Medicine.

In de afbeelding van de Meridiaanklok, staan de affirmaties in een eigen Nederlandse vertaling

Inspiratie bronnen 

Werken met energetische geneeskunde, Donna Eden met David Feinstein, ISBN 9789304528  Uitgeverij Altamira Juli 2019.

Uitstekend overzicht met o.a. heldere afbeeldingen (tekeningen) van de begin- en eindpunten, loop en stroomrichting van de 14 energiebanen van de meridiaanklok

Meridiaanyoga voor het leven: Maartje van Hooft, ISBN 9789493175228, Uitgeverij van Warven, 2020

van de website:  Meridianen zijn interne communicatielijnen in het bindweefsel, die reageren op veranderingen in lichaam en geest. Meridiaanyoga is een effectieve oefenmethode die de interne communicatielijnen verbindt en ontspant. Meridiaanyoga voor het leven neemt je stap voor stap mee in deze oefenmethode.

Je leert om spanning los te laten, en energie op te bouwen. Ook kom je steeds meer in contact met je interne wereld, het innerlijk landschap. Daardoor voel je eerder wanneer je uit balans raakt en kan je dit sneller herstellen.

Meridianen Tracing with the 24 hour flow wheel -  Eden Energy Medicine :De oorspronkelijke affirmaties van de hand van Susan Shanly in 2011 op de Eden Energy Medicine website gepubliceerd.