6 van Inzichten

Recept voor het ontmantelen van belemmerende overtuigingen en patronen.

Benodigdheden:

 • pen en papier
 • Een set Nan Yar – Wie ben Ik kaarten of 4 Nan Yar kaarten getrokken via de website (rechts midden van deze blog)
 • een open geest
 • onderstaande achtergrondinformatie

 

Uitvinden wie je bent is verantwoordelijkheid nemen over jouw aandeel in elke relatie

 

Een ander kan je – in elk geval naar jouw mening – onnoemelijk veel onrecht aandoen. Onder alle omstandigheden echter ben je uiteindelijk zelf degeen die  vorm  geeft aan hoe je met een situatie  omgaat.  Misschien heb je zelfs wel bepaalde gedragspatronen, die ervoor zorgen dat je elke keer weer in een bepaalde ‘rol’ op je neemt of dezelfde soort uitdagingen in je leven tegenkomt.

Hoewel er best wel moed voor nodig is en het pijnlijk kan zijn dit te (h)erkennen; levert bewustwording over je eigen aandeel in situaties en relaties ook de mogelijkheid het heft in eigen handen te nemen en de vicieuze cirkels te doorbreken die je levenskracht afleiden van zaken die je wél wilt zien gebeuren in je leven.  Het zijn immers jouw eigen overtuigen en patronen die vorm geven aan de manier hoe je handelt en de dingen beleeft.

 

De Nan Yar kaarten als spiegels van patronen en overtuigingen

Geïnspireerd door de methode van de familie opstelling zoals ontwikkeld door Bert Hellinger, besloot ik eens te onderzoeken wat er gebeurt wanneer de Nan Yar kaarten worden ingezet als spiegels van bepaalde patronen en overtuigingen.

Bij een familieopstelling wordt een relatie of situatie uit het ware leven nagebootst; waarbij de deelnemers – met uitzondering van de vraagsteller, die blijft zichzelf – de rol aannemen van de vader- of moederfiguur, ander familielid , vrienden, partners of collega(s) die van invloed zijn op een situatie of steeds terugkerend patroon van de vraagsteller.

De Nan Yar – Wie Ben Ik kaarten werken in grote lijnen volgens hetzelfde principe in de zin dat ze via de Archetypen, Getallen en ‘Kleuren’ bepaalde karakteristieken en symbolen weerspiegelen die deel uitmaken van wie je bent of zaken waarmee je geconfronteerd wordt in het dagelijks leven.

Voorbeeld:

Ik breng als vraagsteller het thema in dat ik me nooit echt gezien voel in mijn familie; terwijl ik naar mijn gevoel altijd in stilte een belangrijke rol speel als ondersteuner. Ook op mijn werk lopen collega’s naar de baas met ideeën die ik heb ontwikkelt alsof ze van hen zijn.  Mijn baas heeft geen oog voor al het ondersteunende werk wat ik doe. Ik voel me eigenlijk nergens echt gezien

In een familieopstelling neemt ‘een vreemde’ ofwel iemand die in het echte leven geen deel uitmaakt van mijn bestaande relaties of werk-kring, de rol aan van mijn vader, moeder of kind, baas, collega, partner of andere persoon deel uitmaakt van de situatie of het patroon waarover ik de vraag stel.
Door middel van vraag en antwoord komt – in een echte familieopstelling onder leiding van een therapeut-  de vraagsteller langzaam maar zeker tot de kern van de wisselwerking die  ontstaat tussen de vraagsteller en de medespelers.

Bij gebruik van de Nan Yar – Wie Ben Ik kaarten, ben je zelf de therapeut die door zelf onderzoek, met de kaarten als gids, inzichten verkrijgt uit het naar eigen inzicht vertalen en interpreteren van de kaarten. Hoofdregel nummer één daarin is dat je jezelf en de situatie vanuit onvoorwaardelijkheid en goede intenties begeleidt.   Ter ondersteuning wordt de therapeut uit de familie opstelling vervangen door een zogenaamde observator-kaart die aan je vraagt zonder oordeel of vooringenomen overtuigingen naar de situatie te kijken.

 

Simpele oefening:

 • Beschrijf, in maximaal 20 woorden,  de eerste twee patronen die nu bij je opkomen , waarvan je weet dat die een rol spelen in je leven en waarnaar je vaak handelt in situaties in het dagelijks leven.
 • Beschrijf in maximaal 20 woorden, de eerste twee overtuigingen die nu bij je opkomen en de rol die ze spelen in je leven en daarmee samenhangend in je relatie tot anderen.

Ik  schreef de volgende 4 zinnen op:

Twee patronen:

 1. Ik val in een gat wanneer ik geen afleiding heb of ergens mee bezig ben dus wil altijd iets te doen hebben.
 2. Ik voel me vaak verloren in een groot gezelschap

 Twee overtuigingen:

 1. Ik moet hard werken om de erkenning te krijgen die ik wil
 2. Ik verwacht geen hulp van anderen en doe alles alleen.
 • Vervolgens stel ik mezelf de vraag in hoeverre de patronen en overtuigingen verband houden met elkaar. 

Ik trok de volgende conclusies:

 1. Ik heb de overtuiging dat ik alleen door hard werken iets bereik en voel me daarom ‘verloren’ op het moment dat ik niets aan het doen ben.
 2. Ik heb de overtuiging dat ik alles alleen moet doen en voel me daarom vaak verloren in een gezelschap.

Alleen al door de dingen naar buiten te laten komen en  zinnen samen te stellen uit de conclusies die ik heb opgeschreven, krijg ik nieuwe inzichten over mezelf en mijn manier van handelen.

 

Familieopstellingen met de Nan Yar kaarten

De Nan Yar Wie ben Ik kaarten zijn met hun Archetypen en Symboliek bij uitstek geschikt om ‘de rol’ aan te nemen van medespelers in mijn situaties. Ze spiegelen daarin mijn patronen en overtuigingen.

Om een dergelijk familieopstelling na te bootsen trok ik:

 • een persoonskaart – de kaart die mijn persoonlijke patronen en overtuigingen van dit moment weerspiegelt
 • Een vaderfiguur kaart – de kaart die het oerbeeld van de actie ondernemende yang energie vertegenwoordigt
 • Een moederfiguur kaart – de kaart die het oerbeeld van de passieve ondersteunende yin energie vertegenwoordigt
 • Een observator – de kaart die onpartijdig de conclusies bekijkt die uit de andere drie kaarten naar voren komen.

De observator: De Verteller.

0. De VertellerHet lijkt er bijna op alsof ik deze kaart met opzet voor dit voorbeeld heb geselecteerd, maar geloof me, het was echt   ‘toeval’ :)
De nul-kaart, De Verteller, is immers te allen tijde onafhankelijk en onbevooroordeeld en heeft geen vooringenomen overtuigingen of patronen die bepalend zijn voor de manier waarop de dingen gezien zouden moeten worden.  Integendeel, De Verteller is flexibel; treed alles met open vizier tegemoet, staat open voor verandering en stapt onbelemmerd door het leven.  In de gegeven rol van observator was de kaart van ‘ De Verteller’ zeer op zijn plek. De kaart weerspiegelde voor mij dat ik het wellicht maar eens wat rustiger aan moest doen met mijn setje overtuigingen en patronen over alleen dingen kunnen bereiken door hard en alleen te werken en me wat meer mocht open stellen voor wat het leven en de mensen om mij heen nog meer te bieden hebben. Als neutrale observator van mijn eigen overtuigingen en patronen, betrapte ik mezelf er daarnaast op dat ik eigenlijk alleen de negatieve facetten had benoemd in plaats van te kijken naar wat er wél kan en waar ik wél ondersteuning en (h)erkenning zou kunnen krijgen.

Vervolgens trok in mijn persoonskaart:  2 van gaven

2 van Gaven

De Gaven weerspiegelen in de getallen 1 tot en met 10 en de page, ridder, koningin en koning mijn persoonlijke ‘heilige graal';  datgene waarvoor ik geboren ben en waar ik de eigenschappen die daarvoor nodig zijn heb meegkregen. De Gaven vertegenwoordigen het doel waar ik naar op zoek ben in mijn leven; datgene wat ik wil bereiken, mijn missie, waar ik aan wil voldoen.

Het getal 2 staat voor tegenstellingen, diversiteit, de onverbrekelijke band tussen twee uitersten die altijd betrokken zijn bij elke situatie en waar uiteindelijk het derde, de oplossing, wordt gecreëerd. Een mens heeft tegenstellingen nodig om dingen van elkaar te kunnen onderscheiden. Zonder verschil zou niemand een keuze kunnen maken. Het eerste waar ik deze kaart. de emotionele bungee jump, mee associeerde, was de beschrijving van mijn eerste patroon:

 1. Ik val in een gat wanneer ik geen afleiding heb of ergens mee bezig ben dus wil altijd iets te doen hebben.

Net als zovelen, ben ik geen fan van het onderzoeken van mijn diepste dalen. Toch brengt het soms verassende uitkomsten en zelfbevrijding om de immer aanwezige dreiging van belemmerende overtuigingen en patronen  te ontmantelen en te vervangen met deuren  naar nieuwe wegen.  Ik bedacht me dat mijn diepe dalen goede reden hadden om in mijn leven te zijn en mij de uitdaging geven een weg te vinden uit mijn zware ziele roerselen.

 

Ridder van Gaven

De kaart die ik trok om de ultieme  yang energie in mijn leven te weerspiegelen, was de Ridder van Gaven.

De Gaven weerspiegelen wederom mijn heilige graal, datgene wat ik wil bereiken in het leven; waarvoor ik actie wil ondernemen;

De Ridder is het Archetype van de Verdediger; degene die de handschoen oppakt en ervoor zorgt dat datgene wat geboden wordt ook in de openbaarheid wordt gebracht.

Deze kaart gaf me goede moed en het besef dat ik uiteindelijk met mijn eigen gedrag en handelen bepaal in hoeverre ik anderen toegang geef tot mijn leven; zowel in de mate waarin ik ‘over me heen laat lopen’ (de collega’s die er met mijn ideeën vandoor gaan, waardoor mijn bijdragen ongezien blijven) als de mate waarin ik mezelf zichtbaar maak. Wanneer ik in de veronderstelling blijf verkeren dat ik alles alleen moet doen en niemand, inclusief mijzelf, de handschoen voor mij opneemt,  en dan wordt dat een patroon waarbinnen ik handel en mijn besluiten neem. De achterliggende boodschap die ik eruit haalde is dat ik net zoveel recht heb als een ander om mijn activiteiten en ideeën kenbaar te maken en mezelf minder onzichtbaar mag maken en dat ik het zelf ben die door mijn opstelling geen ruimte voor mezelf creëert en mezelf daarin afhankelijk maak van anderen.

Page van Inzichten

 

De kaart die ik op de plek van ultieme yin-energie trok was de Page van Inzichten.

De groep van 14 kaarten die de Inzichten vertegenwoordigen, gaan allen over persoonlijke groei; datgene wat je door levenservaring opdoet en leert toepassen in het leven.

De Page is daarin de Leerling, als yin energie heel toepasselijk omdat de page de strijdende ridder passief vergezelt in de zin dat de page een verzorgende en ondersteundende functie heeft. Tegelijkertijd is de wisselwerking wel dat de page daar ook van leert. Wanneer, om weer even naar het voorbeeld en mijn patronen en overtuigingen terug te keren, de situatie mij de kans geeft om te leren wat het is om een ridder te zijn; dan is het verder aan mij om daar dan dus ook iets mee te doen. De ridder gaat geen ridder voor mij zijn. Ik krijg de kans te leren wat het is om Ridder te zijn en daar uiteindelijk ook iets mee te doen; iets van te maken.

Opslaan en laten fermenteren

Bovenstaand verslagje van mijn  interpretatie van de  ‘familieopstelling ‘ via de Nan Yar – Wie ben Ik kaarten, sla ik op in mijn Nan Yar – Wie Ben Ik dagboek, met vermelding van datum en de locatie waar ik mij bevond toen ik de legging deed

Wellicht wanneer ik weer een keer geconfronteerd wordt met een situatie waarin ik me on-herkend voel; dat ik de tekst nog eens doorlees en een nieuwe legging doe met andere kaarten die weer andere associaties oproepen; of mijn vraagstelling anders formuleer; zoals:

Wat kan ik zelf doen om meer gezien te worden in alles wat ik doe. Hoe kan ik beter aangeven waar ik behoefte aan heb.

Zo  kan er in eindeloze variëteit gecombineerd; geredeneerd, gevoeld en gededuceerd worden met de kaarten, tot het voldoende is en losgelaten kan worden en de belemmerende overtuiging zich heeft aangepast.

 Archetypen nummer VI: De Geliefden

 

VI. De GeliefdenTot slot wil ik toch ook kaart nummer VI: De Geliefden, die bij deze blog staat afgebeeld benoemen. De symboliek van deze kaart kwam  bij me op dankzij het thema hoe ik mij met mijn vraagstelling voel en beweeg in relatie tot anderen.

Wie langer met de kaarten werkt en daardoor bekend raakt met de betekenis ervan, zal in bepaalde levenssituaties soms geen kaart hoeven trekken, maar spontaan een beeld krijgen van een kaart die goed bij de situatie past. Op die manier worden de kaarten een soort in het leven meereizende gids die achtergrond informatie en ondersteuning verschaffen.

Kaart nummer VI kwam bij me op omdat het als 6e van de 7 Archetypen die de reis van de mens op aarde weerspiegelen helemaal gaat over relaties en hoe  ik mij , als Verteller van mijn eigen leven,  daarin opstel. Voor meer informatie klik je op de kaart en leest verder

Heb ‘t goed op je eigen Reis.

Ingrid Schippers,

14-08-2021