2 van GavenAugustus ’21 was een pittige maand. Het was door hen die sterk in verbinding staan met de steeds veranderende energieën in de wereld al voorspeld:  het zou een grijze maand worden waarin binnen een ruime marge soms lastige facetten van het leven aan de orde zouden komen. We zitten immers in tijden van grote veranderingen en voor verandering is bij tijd en wijle omspitten en uitgraven nodig.

Ik moest aan de voorspelling denken toen de eerste dag van Augustus mij het nieuws bracht dat mijn leermeester Cees van der Kroef was overleden; bij leven psychiater te Amsterdam en Den Haag en directeur van de Rudolf Steiner kliniek. Voor mij was Cees bij uitstek een levensgids. Ik was al jaren op zoek naar passende antwoorden op vele levensvragen toen ik hem 25 jaar geleden voor het eerst ‘bij toeval’ ontmoette. Zoals dat echter vaker gaat met ‘toeval’ bleek onze ontmoeting voorbestemd; al begon ik dat pas in de latere jaren ervan te onderkennen.

Tot in de laatste maanden van zijn leven studerend en zo helder als glas, was Cees voor mij een onuitputtelijke bron van middeleeuwse esoterie, kunstgeschiedenis en kenner van het gedachtengoed van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en daarmee samenhangend mijn hoofdbron voor de Nan Yar – Wie Ben Ik kaarten.

Cees benadrukte dat hij zich geen antroposoof voelde . Hij heeft zich er zelfs een behoorlijk deel van zijn leven afzijdig van gehouden en zei vaak dat de antroposofie anders heeft uitgepakt dan Steiner heeft bedoeld.  Ik voel me te weinig onderlegd om daar een oordeel over te hebben. Ik herken wel het menselijk mechanisme om bepaalde nieuwe stromingen te gebruiken voor andere doelstellingen dan oorspronkelijk de opzet was. Wat dat aangaat blijft het bij overtuigingen en inzichten altijd graven naar authenticiteit. Een open geest houden, om van de ware oorsprong van ‘de dingen’  een glimp te blijven opvangen, lijkt me belangrijk in een tijd waar heersende denkbeelden nogal wat polariteit en felle uitspraken oproepen.  Dat gezegd hebbende zie ik ook dat polariteit – gesymboliseerd door het getal 2 en voorganger van het getal 3; het getal van creativiteit – nodig is om verandering in gang te zetten en de illusoire sluiers te doorbreken, waar zowel de samenleving als de individuele mens in verstrikt dreigen te raken.

‘Het leven is wat zich afspeelt terwijl je plannen maakt’ zegt een wijze uitdrukking. Ik heb vaak het gevoel dat ik nog maar een fractie snap van wat ik geacht wordt met mijn leven te doen; en of ik datgene wat ik denk te snappen eigenlijk wel mag of wil. Daar komt een hoop graafwerk in eigen psyche bij kijken; om nog maar te zwijgen over de verwachtingen en voorwaardelijkheden – als dat een woord is –  van de buitenwereld.

Nou wilde het ‘toeval’ dat op de literatuurlijst van het eerste September’ 21 college voor de studierichting ‘Transpersoonlijke counseling’  op de Academie voor Geesteswetenschappen, de autobiografie van Carl Jung ‘Herinneringen, dromen, gedachten’ staat . Aldus stuitte ik al lezend  tijdens mijn augustus overpeinzingen op de volgende woorden van Jung:

‘Een boek van mij (Jung) draagt altijd iets van het noodlot in zich. Het brengt iets onvoorspelbaars met zich mee, en ik kan mezelf niets voornemen of voorschrijven. Ook met de autobiografie gaat het nu al heel anders dan ik me in het begin had voorgesteld.

Een prachtige metafoor voor het leven vind ik; en des te complexer de uitgraving, des te diepgaander wat er tevoorschijn komt. Ik ben in elk geval blij dat ik weer heb ingetekend voor een jaar aan de Academie voor Geesteswetenschappen. Kan wel wat hulp bij mijn immer doorgaande graafwerkzaamheden gebruiken :)

In dankbaarheid geschreven

Ingrid Schippers

Klik op de ‘2 van Gaven’ voor meer over de betekenis van de kaart