Klik op de kaarten voor nog meer  achtergrond informatie.

Je bent van harte uitgenodigd vragen over of reacties op deze blog en tevens introductie van het Life Make Over Reis boek, het werkboek bij de Nan Yar Wie Ben Ik persoonlijke groei methode, op te sturen  naar Ingrid Schippers  via het contactformulier of naar info@energycounseling.nl.

Culturele tijdmachines

0. De Verteller

Stel je eens voor, dat een mens uit een cultuurperiode van 5000 jaar geleden, een zogenaamde ‘Jager en Verzamelaar’, met een tijdmachine naar het nu getransporteerd wordt en geconfronteerd wordt met het begrip ‘biologische eieren’ versus ‘legbatterij eieren’. Die persoon zou, hoe slim ook en nog afgezien van andere totaal onbevattelijke begrippen en zienswijzen binnen de cultuur van de 21ste eeuw, absoluut niet kunnen begrijpen wat met ‘biologisch’ bedoeld wordt. Immers; in de optiek van de Jager en Verzamelaar was (en dus is) alles ‘biologisch’. Buiten biologisch bestond en bestaat er niets.

Of, tweede voorbeeld; stel je voor, dat je een ridder bij de slag van Nieuwpoort in 1600 een mobieltje geeft zodat hij even naar huis kan bellen om te zeggen dat het wat later wordt. Wat zou dat bij hem oproepen?

In de film ‘What the bleep do we know’ (die het thema kwantum fysica in relatie tot bewustzijn behandeld) wordt het schitterende voorbeeld gegeven van de Zuid Amerikaanse inheemse jager die op een duin staand de Atlantische oceaan afspeurt en een Spaans galjoen ziet naderen. Hij herkent dit echter niet als een schip met mensen, omdat zijn (cultuur) bewustzijn het concept ‘schip met mensen’ nog niet kent.

Nu, heden ten dage, denken wij wel beter weten. Wij kunnen immers terugkijken in de tijd, geschiedenis schrijven en opsommen wat er wanneer is gebeurd. Wij denken daarmee de andere cultuur periodes te kennen.
Wat daarbij echter volkomen over het hoofd wordt gezien is dat het denken, voelen, willen van de mens anno 21ste eeuw, volkomen verschilt van vorige cultuurperioden. Kort gezegd:

Wat wij nu kunnen, konden zij toen niet;,
Wat zij toen wel konden, kunnen wij nu niet.

Het getuigt van een zekere arrogantie dat we heden ten dage denken het allemaal wel of beter te weten;
terwijl we eigenlijk, net als de mens van toen, een zeker Bewust-Zijn totaal niet hebben.

De verschillen tussen toen en nu.

De Jager en Verzamelaar was geen denker in de zin dat hij het éne hulpstuk na het andere uitvond om dat vervolgens te gelde te maken. Het hele principe van zorg en delen was heel anders. In de tegenwoordige tijd is het een bron van inkomsten voor de overheid, waar ‘de gewone man’ weinig over te zeggen heeft, ook al zijn we zogenaamd een democratie. Er zijn machten en krachten aan het werk, die de ontwikkeling van de gewone mens onderdrukken; dat is al eeuwen zo, vanaf de Romeinse keizers, via Les Miserables tot aan de huidige politieke cultuur in de wereld aan toe.

De Jager en Verzamelaar had daar geen last van. Hij gebruikte alleen wat hij nodig had, danwel wat de natuur te bieden had en zag dat wat hij verkreeg niet als individueel bezit of vermeerdering van aanzien des persoons. Alleen heldenmoed of goede ideeën voegden iets toe aan zijn status. Hij zette geen vlag op zijn stukje land en had niet meer bezit dan een ander. Hij leefde vanuit de oorspronkelijke bron. Hij had dan ook geen financiële verplichtingen en kon geheel op zijn gevoel af gaan, als onderdeel van,  en luisterend naar, de natuurlijke machten en krachten die in die tijd het ritme van het leven bepaalden.

De Jager en Verzamelaar leefde ook niet volgens het stramien van tijd. Begrippen zoals ‘op tijd zijn’ of ‘deadlines’ of ’38-urige werkweek’, ’28 vakantiedagen per jaar’, ‘weekend’ waren totaal onbekend. Timing was belangrijk; dat men op het juiste moment toesloeg wanneer daartoe de kans geboden werd. De mens van tegenwoordig is dat ‘carpe diem’ en ‘het ijzer smeden wanneer het heet is’ gevoel voor een droevig groot deel kwijtgeraakt in de structuur en cadans van de consumptie maatschappij waarin alles wordt voorgeschoteld, – het dat moet je hebben effect en wordt verkregen wordt via geld en competitie in plaats van delen en uitwisseling.

De Jager en Verzamelaar leefde op de kracht van de zon en de seizoenen en zag zichzelf niet als individu, maar als schakel in het ecologische geheel. Zingeving kwam voort uit het leven zelf en was verbonden met de natuurlijke omgeving. Men voelde zich daar thuis. De 21ste-eeuwer leeft op de klok en heeft daarin ‘geen of weinig tijd (geduld)’ voor wat zich natuurlijk aandient

Het ‘Ik’ als zodanig was de Jager en Verzamelaar nog niet bekend.
Zoals een kind pas in het 2e of 3e levensjaar met het woordje ‘Ik’ naar zichzelf refereert;
zo is ook in de mensheidsontwikkeling pas uit de Griekse cultuur een dagboek bekend, waarin een mens voor het eerst naar zichzelf verwijst als ‘Ik’. Voor die tijd bestond dat individuele concept nog niet, en was de mens nog één met zijn habitat, één met zijn groep.

De late Middeleeuwer bij de slag van Nieuwpoort, had al wel een Ik-bewustzijn, maar alleen nog ‘niets te willen’. Kerk en Koning bepaalden hoe de mens dacht en zich diende te gedragen. Nog afgezien van het feit dat het concept van een mobieltje, als pure tovenarij zou worden gezien, zou ook de individuele actie van het iets te melden hebben over zichzelf, niet gepast hebben in de heersende consensus van die tijd.

Het zich steeds aanpassende bewustzijn

Wanneer we uitgaan van de stelling dat:

 • de mens op aarde komt om ervaringen door te maken die in de geestelijke wereld niet doorleeft kunnen worden;
 • het opdoen van deze ervaring middels meerdere levens plaatsvind, en
 • dat men in verschillende culturen en verschillende tijden/fasen van ontwikkeling binnen die culturen ter wereld komt om de verschillende aspecten van verschillende stadia te kunnen ervaren;

dan is het wellicht te begrijpen dat we capaciteiten die nodig zijn om een bepaalde cultuur periode te doorleven, gesegmenteerd aangeleverd krijgen tijdens de reis door de eeuwigheid. We kunnen niet alles tegelijk. De Fysieke Reis, de Ziele-reis en het Bewustzijn een Geestelijk wezen te zijn wat zich in een lichaam op aarde bevindt; zijn drie van elkaar gescheiden ervaringen, die tot nog toe in de ontwikkeling van de mensheid, nog niet in één pakket te vatten zijn.

Dat was tot op heden ook niet nodig. Wat heeft de Jager en Verzamelaar aan een Ik-bewustzijn, wanneer hij leeft in een cultuur waar men met elkaar, van elkaar en voor elkaar leeft en waar de persoonlijke groei nog geen rol speelt.
Wat heeft een Middeleeuwer aan een persoonlijk traject, wanneer de heersende tijdgeest daar totaal geen ruimte aan geeft? Sterker nog, iedereen die anders dacht, of de euvele moed had zich te verdiepen in de esoterische realiteit die Kerk en Staat verborgen hielden om zelf het hoogste woord te kunnen houden, werd een kopje kleiner gemaakt.

Wat er wél gebeurd; is dat elke cultuur periode, elk leven en elke vorm van ervaren, iets aanlevert aan het totaal begrip.
Datgene wat al ervaren is en voor dat moment overbodig, wordt naar de achtergrond of zelfs vergetelheid verplaatst.

Je zou het kunnen vergelijken met een modekleur. Was die vorig jaar groen, maar dit jaar geel, dan zullen velen zich dit jaar iets geels aanschaffen en het groene ‘voor nu’ vergeten. Het valt de modebewuste niet meer op wanneer er iets groens in de schappen hangt, want dat is dit jaar niet het thema. Net zo min als we er nu nog aan zouden denken een ouderwetse typemachine te kopen wanneer we een boek willen schrijven (tenzij we een hang hebben naar het melancholieke Hemingway gevoel), of een T-ford wanneer we aan een nieuwe auto toe zijn.

Tijden veranderen en de mens, het Bewust- Zijn veranderd mee. 

Het Kali Yuga, de opmaat naar een nieuw bewustzijn. (3100 v. Chr. tot 1899)

Elke cultuur heeft zijn eigen mythen, legenden, godsdienstige geschiedenis, waaruit de ontwikkeling van de mensheid wordt beschreven en verklaard. In deze zienswijzen zitten tussen de culturen onderling altijd wel een aantal overeenkomsten en opvallende feiten die de grote lijnen en rode draad van elke cultuurontwikkeling ondersteunen.

Zo zijn het bij de Griekse en Romeinse helden sagen altijd de Goden die centraal staan met hun bijzondere gaven,machten en krachten; niet de gewone mens. Dit komt overeen met de eerder genoemde stelling dat pas gedurende de Griekse oudheid, het eerste Ik-bewustzijn van ‘de gewone mens’ tot leven kwam.
Pas later, in de Middeleeuwen, nadat het ik-bewustzijn is ontstaan en zich heeft verspreid over een groter deel van het gewone volk, wordt dit weerspiegeld in de dan weer heersende volksverhalen en komt de gewone man aan bod. De molenaar met zijn drie dochters of de arme boer met een geld poepende ezel.

In dat opzicht weerspiegelen de mythen, sagen, legenden, sprookjes en godsdienstige overtuigingen over een bepaalde periode, heel mooi de fase van ontwikkeling waar de mens zich op dat moment in bevindt.

De periode waarin het tijdperk van de Jagers en Verzamelaar overging naar een tijd waarin materieel bezit en geld de overhand namen en de beleving van het goddelijke, werd ondergebracht bij religieuze instituten (in plaats van een rechtstreeks lijntje met de geestelijke wereld) wordt aangeduid met het begrip Kali Yuga.

Het Kali Yoga (3101 v.Chr – 1899) wordt ook wel de duistere tijd genoemd. Volgens Hindoe tradities, is het de laatste periode in een cyclus van 4, waarin de mens geconfronteerd wordt met de ervaring verder dan ooit tevoren van zijn goddelijke oorsprong verwijderd te zijn, in samenhang met een steeds verder materialiserende maatschappij, waarin geld, goud en materie belangrijker werden dan de mens zelf.
Dit mag een hindoeistische overtuiging zijn maar correspondeert toevallig wel heel goed hoe het de Wereld de afgelopen 5000 jaar is vergaan.

XVI. De Toren

Het is pas sinds de vorige eeuwwisseling (1899), dat de mens zich voor het eerst weer is gaan ontkoppelen van de ge-institutionaliseerde  godsdienst-beleving en weer op zoek gaat naar een eigen (individuele) spiritualiteit.  Het is niet toevallig dat Freud en Jung in deze periode de grondstenen legden voor een nieuwe vorm van menselijke ontwikkeling, waarin de persoonlijke groei van het individu wordt ontsloten. Het is ook niet toevallig dat de tweede helft een van de 21ste eeuw een trend laat zien waarin de mens op zoek gaat naar Guru’s in India, Yoga, alternatieve zorg, en dat de Antroposofie boven water komt. Allen zijn het bouwstenen en zoektochten, waarin de mens wordt uitgenodigd op zoek te gaan naar zichzelf, naar zijn Ik-bewustzijn.

Simultaan zien we vanuit de cultuur de behoefte ontstaan naar een menselijker beleid ten aanzien van de verdeling van geld en bezittingen.
We zijn er nog lang niet, maar de mens begint wel in te zien dat het zo niet langer kan.
Zeker in de laatste 50-60  jaar, grofweg sinds de revolutionaire jaren ’60, is de mens op zoek naar meer Vrijheid van Geest, Vrijheid van Keus en worden de muren van materieel bezit en de ivoren torentjes van de gevestigde orde, afgebroken.

Deze verindividualisering van de mens, gaat hand in hand met de vraag naar de zin van het leven. Waarom ben Ik hier. Wat is het doel van mijn leven, Nan-Yar; (vrij vertaald: Hij Die Is; kort gezegd: Wie Ben Ik?

De mens van de toekomst: het tijdperk van de Bewustzijnsziel

Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat sinds 1899 er een duidelijke kentering en zelfs versnelling te zien in de richting  wat ik vrije spiritualiteit zou willen noemen, een natuurlijke verbinding met de leefomgeving, zonder tussen komst van (kerkelijke) dogma’s; een nieuwe vorm van spiritualiteit, waarin we, net als de Jagers en Verzamelaars, weer een rechtstreekse verbinding hebben met de Goddelijke creatieve kracht, met dit verschil dat de huidige mens zich bewust is geworden van zijn individualiteit, en daarmee het dagend besef, dat we die creatieve goddelijke kracht ook zelf in ons hebben.
Wederom als een kind van 2, 3 jaar oud, wat zich voor het eerst bewust wordt van het Ik; kunnen we daar nu meer gaan experimenteren, dit keer op een ander niveau dan in de Griekse tijd.

De eerste dikke regendroppels van een zware onweersbui, zo niet orkaan, die deze ontwikkeling teweeg zal brengen, tekenen zich al af op een gebarsten uitgedroogd aarde, die er hard aan toe is een nieuwe voedingsbodem te worden.

 • De heersende wetgeving is een karikatuur geworden van zichzelf, met stapels en stapels papier die aan het werkelijke doel voorbijschieten.
 • De 21s -eeuwse mens, gaat zich verzetten tegen het feit dat de God Economie preferentie krijgt boven het welzijn van mens, dier en natuur
 • Men onderkent dat (het verdienen van) geld belangrijker wordt gevonden dan het ondersteunen van het welzijn en gunstige ontwikkelingen voor de wereld toekomst;
 • Men begint te zien dat slechts een klein deel van de wereldbevolking zich meer geld toegeëigend heeft dan ze menselijkerwijs ooit nodig zouden kunnen hebben;
  terwijl een absurd groot deel van de wereldbevolking, ook in een zogenaamde verzorgingsstaat als Nederland, onder de armoede grens leeft.
 • In de culturele uitingen komen televisie series en films aan bod zoals ‘Star Wars’, ‘The Big Bang Theory’, ‘Star Trek’, ‘In de Ban van de Ring’ en andere producties, waarin de eeuwige strijd tussen goed en kwaad, en de zoektocht van de mens naar een verruiming van het bewustzijn worden verbeeld.
 • Op het gebied van voeding wordt er weer meer en meer gekozen voor biologische, bio-dynamische, vegetarische en veganistische bronnen, en zelfs in de ‘gewone’ consumptiemaatschappij is het ‘paleo’ dieet nu  hip!
 • Op het gebied van kleding wordt weer vaker gekozen voor natuurlijke materialen en op het gebied van geneeskunde zijn de energetische en ‘alternatieve’ (eigenlijk zijn het oorspronkelijke) methoden in opkomst.

Tegenwerking, om de ontwikkeling van deze verzelfstandiging van de mens te smoren, komt uit de hoek van overheden en grote corporaties, zoals de nu uitermate machtige farmaceutische industrie (Bigpharma), die zich door de opkomende onafhankelijkheid van de mens in de wielen gereden voelt, omdat zij dan minder geld verdienen. Dit tezamen met de steun van overheden, die van mening zijn dat het beter is voor de economie wanneer Bigpharma wél veel geld verdient.

Toch is de opkomst van een nieuwe cultuur, met nieuwe groei mogelijkheden, in verbinding met nog te ontdekken mogelijkheden, onvermijdelijk. De geschiedenis van de mensheid toont dit in allerlei voorbeelden aan; en al kunnen we ons er nu misschien nog niet zoveel bij voorstellen; de eerste dikke regendroppels worden zichtbaar en verspreiden zich dankzij het wereld wijde web, sneller dan ooit tevoren.
Er is een duidelijke tendens naar van multinationals naar het zelfstandig ondernemerschap, wat ook weer door de overheden uitermate moeilijke wordt gemaakt, maar het tij is gekeerd, er is geen ontkomen meer aan voor de gevestigde orde. Commerciële giganten zijn aan het omvallen, de kleine ondernemer is in opmars.
Gekscherend wordt er gezegd dat iedereen tegenwoordig coach is; maar niets is toeval. Kennelijk is er een natuurlijk ontstane markt voor persoonlijke groei in de hedendaagse cultuur ontstaan.

Hoog Begaafd, Hoog Gevoelig, Hoog Intelligent.

Het laat zich verklaren, waarom er juist in deze tijd met deze aankomende veranderingen, mensen geboren worden, die hoogbegaafd, hooggevoelig en spiritueel intelligent zijn. Met recht noemt men ze Nieuwe Tijds Kinderen.

Nieuwe tijds kinderen zijn mensen die snappen dat we door het leegscheppen van onze bronnen; het vervuilen van onze leefomgeving en het onderdrukken van de hulpbehoevenden in de wereld, een samenleving creëren die zich zichzelf om zeep helpt en dat het tijd is voor verandering.

Deze mensen zijn de regendruppels. Ze zijn hard nodig om de wereld van nieuwe initiatieven te voorzien en de oude dogmas en hun machthebbers onder water te zetten.

XIV. De GematigdheidHet zijn echter ook juist deze mensen, de Hoog Begaafden, Hoog Gevoeligen en Spiritueel intelligenten, die door diezelfde oude dogmas het meeste in de tang genomen worden en soms nog onzeker zijn over hun eigen kunnen. De machthebbers in de samenleving hebben een haarfijne intuïtie waar het hun eigen bedreigd-zijn betreft en zullen er alles aan doen om aan de macht te blijven. Ook daarvan zagen we in de laatste decennia de voorbeelden in de vorm van een president Mugabe van Zimbabwe of Assad van Syrië, en vele vele andere landen, waar de machthebbers liever hun noodlijdende volk opofferen, dan hun verkregen macht prijsgeven.

Voor de nieuwe mensen van deze tijd, en jullie weten wie jullie zijn :
Weet dat jouw inzet en opoffering de voeding is waarop de wereld weer op zal bloeien en dat de investering zich volgens de wet van Karma terug betaald, niet in geld of luxe cruises, maar in de oneindig veel betere en de niet geringe wetenschap dat je er aan hebt bijgedragen om van je wereld een betere plek te maken.

Voor wie leeft met het principe van Karma en Reïncarnatie, is dat een geruststellende gedachte, en reden te meer, om met de ontwikkeling van je eigen Ik aan de slag te gaan.

 

Ingrid Schippers, 18 November 2016

 

Nan Yar -Wie Ben Ik, individuele kaartlegging       Nan Yar – Wie Ben Ik groepstraining