Het is Zondag 11 Juni. Ik kijk naar het NPO nieuws.

Het laatste nieuws is dat de mensen in Noord Ierland bang zijn dat de Britse minister president, Theresa May,  van plan is om de wachttorens weer terug te zetten die de grens tussen Noord- en Zuid Ierland moeten verdedigen in verband met Brexit.

Het lijkt allemaal te gaan om het optrekken van muren op het moment. Dat en het terugsturen van vadertje tijd. Mensen met een weerstand tegen verandering. Soms gebruiken ze dwang; soms roepen ze de hulp in van bedenkelijke medestanders; terwijl ze zelf de touwtjes in handen proberen te houden. Het lijkt op een computerspel, waar ze alle tegenstanders laten verdwijnen en als beloning naar een volgend niveau gaan. Maar welk niveau is dat? Om wat voor beloning gaat het? Het volgende niveau van nóg meer macht? Nóg meer geld? Nóg meer controle? Ten koste van de wereld waarin we leven?

Voor mij bestaan er grofweg 2 soorten mensen.

1. De eerste groep vertoont dwangmatig gedrag.  Hun oriëntatie punt is bezit/geld en ze willen niets delen met mensen die moeite hebben om hun hoofd boven water te houden.  Hun dwangmatig handelen is gebaseerd op angst en onzekerheid. Ze zijn bang dat wanneer ze iets delen dat het dan van hun levensonderhoud afgaat. Ze zien het leven als iets materieels, samengesteld uit wat ze bezitten en hoeveel ze daarvan bezitten. En hoe belangrijk hetgeen is wat ze bezitten hangt weer af van het soort bezit, haute couture, juwelen, horloges, auto’s, huizen. Deze mensen willen de dingen houden zoals ze zijn; geen verandering.

2. De andere groep bestaat uit mensen die wel verandering willen. Zij geloven in een wereld waar mensen samenleven, samenhelpen en voor elkaar zorgen. Een wereld, waarin geld wordt gezien als een middel in plaats van een doel. Een wereld ook, waarin men weet dat de mens geen materieel, maar een spiritueel wezen is, wat eens in de zoveel tijd een leven op aarde doorbrengt. Mensen die onderkennen, dat hun gedrag in dit leven een vervolg zal hebben in het volgende. Mensen die geloven in een wereld waar iedereen een kans krijgt om datgene bij te dragen wat ze te bieden hebben.

Er is immers genoeg geld in de wereld om iedereen een comfortabel leven te geven; zolang het maar gelijkmatig verdeeld wordt. En er zijn genoeg goederen om iedereen de kans te geven te groeien en hun potentieel te ontwikkelen.

5 van UitdagingenStel je eens voor hoe de wereld eruit zou zien wanneer er geen armoede zou zijn; geen onderdrukking; vrijheid van meningsuiting, vrijheid om met je leven te doen wat je wilt. Een wereld waarin iedereen de kans krijgt iets bij te dragen, in plaats van tegen gehouden worden in hun ontwikkeling of weggehouden worden bij andersdenkenden.

Ik mag naïf zijn of een idealist, maar voor mij is de oplossing simpel. Ik moet wel geloven dat de mensheid zich zal ontwikkelen naar het soort mens dat wel visie heeft en wel snapt hoeveel makkelijker, comfortabeler en beter het voor iedereen zou zijn, wanneer we allemaal een kans krijgen om iets bij te dragen aan een betere wereld; ook  voor hen die nu nog denken dat ze muren moeten bouwen of dat hun succes in het leven afhangt van de hoeveelheid geld en goederen die ze bezitten.

Laat dit een hart onder de riem zijn voor hen die zich machteloos voelen te midden van de onwerkelijke politieke verwikkelingen die zich op dit moment voordoen. Weet dat er grofweg 2 groepen mensen zijn; degenen die geen verandering willen en degenen die wel verandering willen. En degenen die het wel willen, krijgen dat uiteindelijk voor elkaar.

Klik op de kaart voor meer informatie over de betekenis 

Stuur een e-mail, wanneer je contact met me wilt leggen, naar  info@energycounseling.nl, of laat een bericht achter via het contact formulier onderaan deze blog.

Trek voor je weggaat nog even een eigen wijsheid kaartje aan de rechterkant op je scherm.

Wat heeft je onderbewustzijn  je te melden ?

De Energy counseling blogs zijn  in het Engels te beluisteren als eindnoot van Dutchbuzz, het programma voor Internationals, elke dinsdag avond van 10 tot 11, uitgezonden op Den Haag FM;

of via de Dutchbuzz podcast van 13 Juni 2017