Deze week kwam er op Facebook een blog * langs van de Braziliaanse auteur Gustavo Tanaka, vertaald door Tom Goemaere
Ik herkende veel in het omschreven bewustwordingsproces, dat ik meer en meer, bij mensen om me heen maar ook bij mezelf, tegenkom.

‘Bewustwording’ zegt dit artikel in mijn eigen vertaling, ‘is zich als een goedaardige olievlek aan het verspreiden over de oppervlakkigheid van onze beschaving; zich kronkelend en borrelend een weg banend (en vindend!), langs de bochten, uithoeken en niveauverschillen van oude overtuigingen.’

Volgens de opvattingen der Antroposofie, leven we dan ook in het tijdperk van de bewustzijnsziel, met aartsengel Michaël als Verdediger van deze queeste, die gaat over het menselijk recht op een eigen leven en de ontwikkeling van ons eigen ik.

‘De Mens’ is bezig enkele oer-menselijke overlevings waarden en waarheden te (her)ontdekken, zoals:

 • Beter zorgen voor jezelf en anderen; betere voeding, zorgvuldiger (meer mindful) omgaan met je jezelf en anderen
 • Snappen dat elke plastic verpakking of elke hondedrol die je op straat achterlaat ook je eigen wereld vervuild, niemand leeft alleen tot de voordeur;
 • Snappen dat het eigen lot onlosmakelijk verbonden is aan het lot van de wereld

Ik zie en hoor mensen opstaan.

 • Opstaan tegen het onrecht van torenhoge ziektekosten;
 • Opstaan tegen de patenten en daaraan gekoppelde macht van de farmaceutische  industrie;
 • Opstaan tegen het onkosten-bestedingspatroon van hoge ambtenaren; het mismanagement van ministers en de verspilling (in sommige gevallen gaat het om miljarden) binnen hun portefeuilles; terwijl de bijstand en a.o.w gerechtigden gekort worden op toeslagen en vaak het geld niet hebben de zorg in te kopen die ze nodig hebben.
 • Opstaan tegen grote bedrijven, die moedwillig failliet gaan om het belasting voordeel op te strijken; terwijl de ZZP-er, ongeacht diens verdiensten door de belastingdienst tot op het bot wordt uitgekleed.
 • Opstaan tegen de hebberigheid van de bankwereld en multinationals en hun topmensen ;
 • Opstaan tegen de onpersoonlijkheid en onschendbaarheid van de reguliere geneeskunde en hun vastgeroestte medici.
 • Opstaan tegen het feit dat bomen, stranden en natuurgebieden door kortzichtige wethouders worden opgeofferd ten bate van de economie
 • Opstaan tegen de kerkelijke machten en krachten die het leven van hele gezinnen laten vastlopen ten bate van hun eigen instituut; en vervolgens op zoek gaan, naar hun eigen spiritualiteit.

XVI. De TorenDe kaart in de Tarot die dit bewustwordings en opstandings proces verbeeld,
is nummer XVI: De Toren.
In de methode Nan Yar – Wie Ben Ik, wordt deze kaart ‘De Onthechting’ genoemd.

Als tweede kaart in de laatste rij van 7 voorwaarden, die het pad van de spirituele ontwikkeling beschrijven; stelt De Toren voor je te onthechten van geld, status, de behoefte ‘hebbe-dingen’ en gadgets te kopen en bepaalde andere ‘gehechtheden’ los te laten, die ieder voor zich als ie even eerlijk in de poppetjes van de eigen ogen kijkt, zo zelf in kan vullen.
Dingen die we goed beschouwd niet nodig hebben voor het levensonderhoud en al helemaal niet voor ontwikkeling op spiritueel gebied.

Traditioneel wordt De Toren vaak geinterpreteerd als onheilspellend, juist omdat de kaart naar al die westerse waarden wijst, die we sinds het begin van de industriële revolutie hoog in het vaandel hebben gedragen en eigenlijk nog steeds dragen; succes vertalend naar aardse bezittingen en aanzien uitbeeldend in de hoeveelheid geld (en daarmee macht) die men bezit.

In Module 3 uit de zomercursus ‘Oude Wijsheid en Persoonlijke Groei': De 3 realiteiten en hun Troefkaarten) staat de ‘onthechtingskaart als volgt omschreven:

XVI De Toren : Om je geestelijk goed te kunnen ontwikkelen, onthecht je je van de materie;  niet alleen van gehechtheid aan materieel bezit;  maar ook van gehechtheid aan bepaalde patronen; het vervangen van de slachtofferrol met het nemen van eigen verantwoordelijkheid; het geven van de schuld aan anderen vervangen door jezelf in de ogen te kijken.

Onvermijdelijk aanwezig in tijden van verandering,zijn de aasgieren die gebruik maken van de chaos, onrust en onvrede om zelf de macht te grijpen. Ik kijk met stijgende verbazing naar hoe juist de armste groep Amerikanen zich in het kader van de presidentsverkiezingen laten mennen door een man die over hun ruggen rijk is geworden; en ook eerder in de geschiedenis, en binnen onze nationale politiek en zakenleven blijven we hier niet van geschoond.
Namen noemen doe ik liever niet. Ik geef er de voorkeur aan de frequentie van mijn energie te richten op de constructieve elementen en goede dingen in het leven. Ik hou het dus bij een snufje Trump om er alleen even bewust van te worden.

Footnote link: * The Blog of Gustavo Tanaka