U gebruikt Internet Explorer 6 or 7. Gebruik a.u.b. een moderne browser zoals Chrome of Firefox of upgrade uw versie van Internet Explorer om deze website te bekijken [x]

XIII. De Dood: Transformatie

Uitleg van deze kaart

“ Van aards naar geestelijk bewustzijn”

Sterven doen we elke dag een beetje; zoals we ook elke dag een beetje meer begrijpen van het leven; er iets bij leren en meer inzicht krijgen in ‘waar we het voor doen’. Sterker nog: de dood, de confrontatie met onze sterfelijkheid, is de sterkste impuls in het leven. Het leert ons waar we werkelijk voor staan; wat werkelijk belangrijk is en waar het in het leven uiteindelijk om gaat.

In het cultuurbeeld van een materialistische consumptie maatschappij, is ‘de dood’ een symbool die liever niet gezien wordt. Immers, in het westerse materiële denken symboliseert de kaart iets wat eindig is; het ‘sluit het leven af’. In de esoterische betekenis bestaat deze eindigheid echter niet en wordt het mensenleven gezien als een tussenstation, een schakel in een immer voortdurende cyclus van wedergeboorte en expansie en groei van het menselijk kunnen.

De mens,- en daarmee de mensheid,- ontwikkelt zich binnen elk leven en met elke handeling die in een leven wordt verricht. Elk leven, en alles wat een mens in dat leven onderneemt, is een schakel in een ontwikkelingsproces. Wat de mens aan levenservaring opdoet op aarde, wordt overgedragen naar de geestelijke wereld.
Diep van binnen, is dit een gegeven feit dat elk mens met zich meedraagt. Zelfs de materieel georiënteerde mens, maakt wanneer het eind in zicht is de balans op en doet dan de dingen die hij of zij ‘altijd nog hadden willen doen’, omdat dan toch niet het materiële aspect, maar het ervaren van het leven belangrijker blijkt.

De mens is in wezen spiritueel, tijdelijk op aarde in een fysieke vorm om een contract na te leven waarin de te doorleven ervaringen staan opgesteld. Elke Verteller heeft vrije keus hoe deze ervaringen beleefd worden en bepaald daarmee zelf welke verkregen verworvenheden er worden toegevoegd aan het grotere geheel, en op welke wijze dit wordt gedaan.

Hulpbron: ‘De Bucket List’

Wat zou je doen, wanneer de materie even helemaal geen rol zou spelen in je leven? Wat is jouw lijst van dingen die je nog wil doen voordat je vanuit dit leven overstapt naar de bron waar je ook vandaan komt. En wat maakt dat je specifiek voor deze aardse ervaringen kiest? De vraag die kaart nummer XIII je eigenlijk stelt is ‘Wat heb je nodig in dit leven voor een transformatie van aards denken naar geestelijk ervaren.

Karakteristieken van de Transformatiekaart

‘Gedenk te sterven’ ofwel weet dat elke handeling in het leven onderdeel is van de bouwstenen van de persoonlijke groei. Leven in het hier en nu. Transformatie.

Afzonderlijke eigenschappen van deze kaart

Getal: 13

Elk getal heeft een eigen energie, en daarmee een eigen betekenis en rol bij het interpreten van de kaart in combinatie met de kleur of het archetype.

Het getal dertien als zodanig duikt veel op in de esoterische geschiedenis. Afzonderlijk is de één het getal van potentie en de drie het getal van creatie. Opgeteld vormt dertien het getal vier, wat staat voor evenwicht, met de aantekening dat er nog meer op volgt. Het is een natuurkundige wet dat elke vorm van verandering altijd wordt gecompenseerd door tegenwicht.

Troefkaart: Zielsontwikkeling

De troefkaarten, of archetypen, zijn genummerd I tot en met XXI en verdeeld over drie lagen van elk 7 kaarten:

1. de Fysieke Werkelijkheid (kaarten I-VII)
2. de Zielsontwikkeling (kaarten VIII-XIV)
3. de Vergeestelijking (kaarten XV-XXI)

De Verteller is de unieke nulkaart, die als ‘onwetende’ zonder vooringenomen overtuigingen door de overige 21 troefkaarten wandelt en daar eigen ervaring mee opdoet.

De tweede laag van de Troefkaarten (kaarten VIII-XIV) betreft de zielsontwikkeling of gemoedsziel. Deze reflecteert de reis die de ziel maakt gedurende het aardse bestaan.

Nan Yar Wie ben ik - Kaartspel voor persoonlijke ontwikkelingZelf aan de slag?

Koop het Nan Yar spel en/of boekje met uitleg

Wil je zelf met het spel aan de slag, dan kun je het Nan Yar kaartspel op deze website aanschaffen. Het boekje met uitleg en interpretatie is ook los te koop als een downloadbare pdf of e-book.

Koop het Nan Yar spel en/of boekje »

Boek een persoonlijke Nan Yar kaartlegging

Nan Yar Levenscounseling individuele kaartlegging door Ingrid SchippersLaat mij je in een persoonlijke Nan Yar Levenscounseling kaartlegging meenemen middels je eigen ‘verteller’ in het ‘Nan Yar – Wie Ben Ik’ persoonlijk ontwikkelingsspel.

Kijk naar je vraagstelling door het oog van de Archetypen, Uitdagingen, Inzichten, Gaven en Hulpbronnen, die door de kaarten aan je worden voorgesteld.

Laat het oude los en maak ruimte voor het nieuwe. Ontdekken wie je bent en wat je kan, legt de wereld aan je voeten.

Boek een Nan Yar kaartlegging »

Doe mee met een Nan Yar groepstraining

In een ééndaagse Nan Yar groepstraining leer je werken met het Nan Yar kaartspel voor persoonlijke ontwikkeling, en met je innerlijke gids. Je wordt hiermee je eigen levenscoach.

Doe mee met een Nan Yar groepstraining »