Meridianen en hun Affirmaties,

een lichaamstaal van levenskracht sessie.

Komende Zondag 25 Juni 25,  geven Angela Denis, Jorine Janssen en ik een middag presentatie over technieken uit de energetische geneeskunde die het immuunsysteem en zelf herstellend vermogen van het lichaam ondersteunen.

Mijn onderdeel gaat over Meridianen en Affirmaties. In onderstaand artikel vind je daarover meer informatie.

Gegevens op Facebook over de bijeenkomst vind je hier

Voor meer informatie mag je ook bellen: 070-2167394 of stuur een berichtje met je vragen  via het contact formulier

Love donation based – vooraf inschrijven  (max plek voor 15 deelnemers )

***

Daad bij mijn eigen counseling technieken voegend, probeer ik aan het begin van elke dag een routine te doen die ik omschrijf als  ‘Het Lichaamsgebed’
De oefening is gebaseerd op een techniek van de bekende Amerikaanse pionier en auteur op het gebied van energetische geneeskunde, Donna Eden en haar echtgenoot David Feinstein, en staat bekend als: ‘Het Volgen van de Meridianen.

Meridianen zijn de energie banen van ons lichaam.  Ze transporteren de Chi,  Energie, Prana, Levenskracht, hoe je het ook wilt noemen, die ons in staat stelt ons dagelijkse ding te doen.
(Luke Skywalker zou zeggen ‘May the Force be with you :)

12 Meridianen vormen tezamen een ingenieus netwerk van energie transport, verbonden aan alle organen en lichaamsfuncties. In onderstaand overzicht staat de Engelse vertaling achter de Nederlandse zodat de meridianen terug te vinden zijn in het Meridiaanwiel afgebeeld bij deze blog.

 • Milt Spleen,
 • Hart Heart,
 • Dunne Darm Small intestine,
 • Blaas Bladder,
 • Nier Kidney,
 • Hartbeschermer Circulation Sex (Matters of the heart)
 • Drievoudige Verwarmer Triple warmer (The flight, fight or freeze response)
 • Galblaas Gall bladder
 • Lever Liver
 • Long Lung
 • Dikke Darm Large intestine
 • Maag Stomach

Tezamen vormen zij het Meridiaanwiel, waarin de éne meridiaan op de andere volgt; en één meridiaan gedurende 2 uur per dag actiever is dan de andere 11 meridianen.

De 12 Meridianen hebben 2 poortwachters of ‘ouderlijke’ meridianen. 

 • Centrale meridiaan (of Conceptievat), –  lopend van het schaambeen tot aan de onderlip.
 • Gouverneursvat, – lopend van stuitje, over de wervelkolom naar boven; over het midden van het hoofd en gezicht tot aan de bovenlip.

De Centrale Meridiaan en het Gouversneursvat ontmoeten elkaar achter in de keel.  Wie geeuwt voelt een soort rek achter in de keel, het herstellen, herstarten, ‘herinstalleren’ van de verbinding tussen de Centrale Meridiaan het het Gouverneursvat.

Rekken in het algemeen is goed voor alle meridianen.  Onze eigen lichaam wijsheid weet dit en doet dat dus ook soms uit zichzelf. Vergelijk het met het oprekken van een ballon voordat je hem opblaast. Wanneer de ballon in lege toestand wordt opgerekt, vult hij zich daarna makkelijker met lucht. Gewoon uitrekken of wat rek-en strek oefeningen doen bij het opstaan of wanneer je een lange tijd achter de computer hebt gezeten is dus een uitstekende manier om je energie weer op gang te brengen.

Tussen de Conceptie en Gouverneursvat in bevinden zich de 12 overige meridianen. Tezamen vormen ze een intern net van energiebanen dat overschotten en tekorten reguleert en opnieuw afstelt, in elke fase en situatie in het dagelijks leven.

Alle meridianen zijn onderling met elkaar verbonden.  Ik vergelijk het vaak met een lange kronkelende tuinslang die water door de hele slang transporteert en onderweg langs alle organen en lichaamsfuncties komt waar energie wordt opgenomen of afgegeven. Het verschil tussen een tuinslang en het meridiaan stelsel is dat de tuinslang een begin en eind heeft; terwijl het meridiaan stelsel cyclisch werkt. Tijdens elke cyclus wordt weer energie ge-incarneerd. Op de verschillende plekken van het Meridiaanwiel wordt energie afgestaan en/of opgenomen; nieuwe levenskracht opnemend; oude loslatend.

Om de essentie en eigenschappen van de Meridianen betekenis en een plek te geven in ons menselijk bevattingsvermogen, kunnen aan de meridianen  en het wonder wat ze elk moment van de dag weer onvoorwaardelijk voor ons verrichten,  (of we ons hier nu van bewust zijn of niet) woorden toegedicht worden. Het aanspreken en bevestigen van de aanwezigheid  van deze onuitputtelijke bronnen van energie, zorgt ervoor dat ze nog meer aanwezig zijn in ons bewustzijn.

Wanneer je de energieën tegelijkertijd ‘volgt’ door met de magnetische kracht van je handpalmen langs de meridianen van oorsprong tot ‘eindpunt’ te strijken, bevestig je daarmee nogmaals de stroom van levenskracht die erdoorheen gaat.

Elke Meridiaan heeft hiervoor zijn eigen affirmatie, net zoals elke Meridiaan, elk orgaan, elke lichaamsfunctie, een eigen bijdrage levert aan het dagelijks potentieel.

Wanneer de affirmaties in de volgorde van het meridiaan wiel worden uitgesproken, vertegenwoordigen ze  een soort ‘lichaamsgebed’ , waarbij elke gewijde functie die een meridiaan geeft aan het lichaam wordt benoemd.

In het baanbrekende boek van Donna Eden, Werken met Energetische geneeskunde, staan afbeeldingen die aangeven hoe de meridianen lopen.  In het Engels kunnen deze afbeeldingen ook gedownload worden uit de inner source hand out bank. Typ de (Engelse) naam in van de meridiaan waarvan je meer wilt weten in het search vakje. De handout bank heeft ook de    affirmaties,  zoals ze in het Engels zijn opgesteld door Susan Shanley.

Hieronder de affirmaties in hun Nederlandse vertaling, die ik voor eigen gebruik hier en daar heb aangepast, daar waar dat voor mijn gevoel op mij meer van toepassing was.

 • meridian flow wheelIk leef vanuit wie ik werkelijk ben (Central/ Conceptievat)
 • Ik aard mijzelf in dankbaarheid (Governing/ Gouverneursvat)
 • Ik voed mezelf met liefde (Spleen/Milt )
 • Ik hou van mezelf zoals ik ben. (Heart/Hart)
 • Ik ben besluitvaardig en weet wat ik wil (Small Intestine/Dunne Darm)
 • Ik aanvaard hoe het nu is en ben volledig aanwezig. (Bladder/Blaas)
 • waardoor ik moedig voorwaarts kan gaan. (Kidney, Nier)
 • Ik zorg uitstekend voor mijn hart (Circulation sex/ Hartbeschermer)
 • en vertrouw op mijn innerlijke krijger, wetende dat ik veilig ben (triple warmer/drievoudige verwarmer
 • Ik laat oordeel makkelijk los en ben op een vreedzame manier assertief (Gallbladder/Galblaas)
 • zodat ik ook lief voor mezelf kan zijn  (Liver/Lever)
 • Ik adem verse chi/lucht in en laat wat ik niet meer nodig heb los
 • Ik vertrouw op het mysterie van het leven. (Stomach/Maag)

In het algemeen wordt Milt als het startpunt gebruikt van de cyclus van het Volgen van de Meridianen. ‘Dit omdat ‘Milt’ een belangrijke rol vervult bij het energetisch voeden van de meridianen.

Als alternatief startpunt kan ook de meridiaan gekozen worden die op dat moment het sterkst is.

Elke meridiaan heeft zijn eigen piek-tijd, in overeenkomst met de natuurlijke ritmes die zich per 24 uur herhalen. De tijden staan aangegeven in het Meridiaanwiel in blokken van 2 uur.  Wanneer je de oefening om 4 uur doet, zou je kunnen beginnen bij ‘Blaas’, omdat die meridiaan tussen 3 en 5 het sterkst is. Tussen 1 en 3 s’ochtends geld dat voor ‘Lever’ etc. .

Ook is het mogelijk met één meridiaan tegelijkertijd te werken, die dat op een bepaald moment het meeste nodig lijkt te hebben, in plaats van te werken met het gehele wiel.   Donna Eden’s boek geeft hier ook uitgebreid informatie over.  Naast het ‘Volgen’ kan je een meridiaan ook “Spoelen’ (overtollige energie afvoeren)  of ‘Versterken’ of ‘Kalmeren’ óf afstemmen op de Meridianen van de aarde. ‘

Vanaf September 2017 ga ik in bijeenkomsten aan de slag met de Meridianen en hun Affirmaties op de thuislocatie ‘Zee van Licht’ aan de Scheveningse haven of op aanvraag bij scholen, bedrijven, opleidingsinstituten of bij thuis groepen.

Voor meer informatie ben ik bereikbaar via telefoon 06-22133894 of via het contact formulier van www.energycounseling.nl  

Graag tot ziens en heb ‘t goed

Ingrid