Het volgen van een leider zit de mensheid in het bloed.
Bij de geboorte krijgt elk van ons een gehoorzaamheids-gen mee, een evolutionair noodzakelijk onderdeel van het bestaan, wat ons laat luisteren naar wat onze ouders, leraren en meerderen te vertellen hebben.

Tijdens pubertijd of persoonlijke crises wijken we wel eens af van dit volgzame gedrag, maar over het algemeen blijven we ons hele leven gevoelig voor wat ons binnen onze cultuur en door de machthebbenden daarin wordt verteld.

Met het aanbreken van de nieuwe tijd en de geboorte van nieuwe tijds kinderen daarin, dient zich echter een nieuwe manier van communiceren aan.
De logistiek en richtlijnen van een opdracht doorspelen naar uitvoerend personeel is niet meer voldoende.
In een tijd waarin het individu steeds intensiever op zoek gaat naar persoonlijke voldoening, is het belangrijk dat zowel werknemer als werkgever, zichzelf kunnen vinden in datgene wat ze doen en dat datgene wat we doen uit het hart komt en niet alleen wordt gemotiveerd door verdiensten, maar dat men zichzelf verdienstelijk mag maken

Het feit dat de wereld in een langdurig economische crises verkeerd is niet voor niets. Na een tijdperk van ruim 5000 jaar, waarin we geld als ruil en waarderingsmiddel zijn gaan gebruiken en onze spiritualiteit door ‘corporaties’ hebben laten leiden, zijn we als mensheid lanzaam aan het terugkeren naar het besef dat we zelf de oorzaak zijn van wat er met ons gebeurt.
Daarin is het belangrijk datgene te doen wat bij je past; op een manier die bij je past.

Bezield leiders zien dit; werken zelf vanuit zichzelf en snappen dat voldoening in wat je doet een onbetaalbaar goed is wat meer onleverd dan wat dan ook.
De Bezielde Leider heeft een open oog voor wat de werknemer, en uiteindelijk de klant bezield.